Sjöfågeltaxeringen

Årta, hane. Foto: Kent-Ove Hvass
Denna årliga inventerng syftar till att öka kunskapen rörande populationsutvecklingen av fågelarter som lever i och kring sjöar, våtmarker och kuster. Metodiken är också enklare än andra inventeringsprogram och är riktad mot ett begränsat antal arter, vilket gör att även mindre erfarna inventera kan delta. Syftet med detta är att öka det generella intresset för miljöövervakning och rekrytering av nya inventerare.

Vill du vara med och inventera? Följ instruktionerna nedan (notera att du även måste läsa metodbesrivningen, vilken du kan ladda ner HÄR). 
Steg 1 - Lägg ut en inventeringrutt

Metoden är enkel och bygger på att räkna individer från i förhand utlaggda punkter i anslutning till våtmarker, sjöar och/eller kuststräckor. Rutten kan tillexempel bestå av 10 bevattningsdammar som räknas från en punkt vardera, eller en större sjö som måste räknas från flera punkter. Det uppmuntras starkt att lägga punkter i anslutning till fågeltorn. Man kan också räkna längs slingor. För mer info läs metodbeskrivningen HÄR. 

Lägg ut din rutt genom att plocka ut koordinater från t.ex. hitta.se och lägg in dessa protokollet som är länkat nedan. Detta behöver du bara göra första gången du inventerar, eftersom samma rutt ska räknas år efter år. 

Koordinater_Sjöfågeltaxeringen_mall

Steg 2 - Registrera din rutt(er) till den regionala koordinatorn 

Innan inventeringen ska du registrera din rutt(er) till den regionala koordinatorn. Vem som är koordinator i din region hittar du här. Om det inte finns en regional koordinator registrerar du din rutt till ulrik.lotberg@birdlife.se. 
Steg 3 - Inventera

Inventeringen utförs mellan den 10-25 maj i Götaland och Svealand, eller 15-31 maj i Norrland. Det är viktigt att du genomför inventeringensrutten vid ungefär samma datum och tid årligen för att datan ska kunna jämföras mellan år. Lycka till och glöm inte fikat!
Steg 4 - Rapportera dina observation

När du är ute i fält är det enklast att notera dina observationer i ett anteckningsblock. Men när du har kommit hem måste du föra över dessa i ett färdigt protokoll (i detta protkollet är också de arter som ska räknas förtryckta). Protokollet kan du ladda ner nedan.

Protokoll_Sjöfågeltaxeringen_2016

Skicka prokollet till den regionala koordinatorn (eller ulrik.lotberg@birdlife.se om det inte finns någon koordinator i området där du bor).
Har du några frågor, vänligen kontakta er regionala koordinator, Ulrik Lötbetg (ulrik.lotberg@birdlife.se) eller Linus Hedh (linus.hedh@birdlife.se). 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR