Ornis Svecica

Välkommen - Sänd ett bidrag eller läs en uppsats 
ENG
Ornis Svecica är en fackgranskad vetenskaplig tidskrift rörande alla typer av ornitologi med fokus på europeisk avifauna. Utöver bidrag av professionella ornitologer välkomnar tidskriften uppsatser från icke yrkesverksamma forskare. Ornis Svecica indexeras i de viktigaste bibliografiska databaserna. Ornis Svecica utkommer med fyra nummer, distribuerade som 2–4 häften om året. Språket skall vara engelska med en svensk sammanfattning, anpassad för en mera allmän läsekrets. Bidrag skall sändas till huvudredaktören för registrering och placering hos en av redaktörerna. 

Instruktioner till författare återfinns längst bak i de tryckta häftena, som kan laddas ner nedan.

Huvudredaktör | Editor-in-chief:
Sören Svensson, Dept of Biology, Lund University, Ecology Building, 22362 Lund, Sweden   
 
Redaktörer | Editors:
Robert Ekblom (Uppsala University), Dennis Hasselquist (Lund University), Åke Lindström (Lund University), Martin Stervander (University of Oregon), Jonas Waldenström (Linnaeus University). Klicka här för kontaktuppgifter.

Senaste numret online:

Sök bland publikationerna i Ornis Svecica:
1. Notera att databasen är under uppbyggnad.
2. De flesta artikeltitlar är sökbara på både engelska och svenska.

Sök här:
Volym:
År:
Nummer:
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR