EuroBirdwatch17 – flyttfåglar och rastplatser

Det är 24:e gången som EuroBirdwatch arrangeras. Evenemanget uppmärksammar övergripande den stora strömmen av flyttfåglar från Europa till övervintringsplatserna i Afrika. För många fåglar är det en ofattbart lång resa på många 100 mil med många faror. I år läggs tonvikt på de flyttande fåglarnas rastplatser behovet av lämpliga habitat för dem. Samtidigt skadar det inte att uppmärksamma det illegala dödandet av fåglar framförallt i några Medelhavsländer. Det är något som alltiid är aktuellt för de flyttande fåglarna. 

BirdLife Europe bjuder in intresserade från 36 nationer i Europa och Centralasien att delta i fågelskådarfesten. På många platser i Sverige arrangeras aktiviteter där du kan möta erfarna fågelskådare och volontärer som kan berätta mer om de flyttande fåglarna. Kolla programmen hos regionalförening och lokalklubber om det arrengeras aktiviteter i närheten av där du bor.  

Förra året, 2016, deltog fler än 25 000 människor och sammanlagt räknades det in mer än 4,2 millioner fågelindivider. medan vi tack vare Artportalen lyckades få in närmare 2,6 millioner fåglar från knappt 2000 rapportörer 2016 enbart i Sverige. Givetvis dubbelräknades fågelindivider men 2000 fågelskådare som rapporterade till Artportalen är fantastiskt bara det!  

Årets EuroBirdwatch16 administrerades av vår partner BirdLife Switzerland, alltså Schweiz.

Det är också viktigt att rapportera observationerna i Artportalen. I Artportalen kan du också följa vilka fågelarter som noteras och syns mest under årets EuroBirdwatch17. 

Från och med förra året går det också att jämföra med Norge som också använder Artportalen med motsvarande statistiksida som vi använder oss av i SOF-BirdLife.

Vidare vill vi att ni som arrangerar aktiviteter kommar in med några korta rader om händelser, antalet personer, eventuella kändisar på besök och liknande. Gör det senast 15:00 söndagen den 1:e oktober eftersom rapportering sker till vår  BirdLife-partner i Schweiz för en internationell sammanställng.  Bilder för publicering på BirdLife Sveriges hemsida mottas också gärna. Skicka information till info@birdlife.se.

KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR