Dokument

På denna sida presenteras stödjande informationshandlingar för regionalföreningar och fågelklubbar (får även användas av andra om källan anges, exempelvis i utbildning etc):


Stadgar:

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sveriges stadgar:
Stadgar (pdf)


Stöddokument för den som guidar (behandlar grundläggande biologisk mångfald):

SOF:s faktablad om storskarv (pdf)

SOF:s mångfaldshandledning (pdf)

Policydokument:

BirdLife Sveriges vindkraftspolicy (länk till vindkraftssidan)
BirdLife Sveriges policy för uppspelning av fågelläten (pdf)

BirdLife Sveriges etiska riktlinjer (pdf)
BirdLife Sveriges riktlinjer för kraftledningar (pdf)
BirdLife Sveriges riktlinjer för master (pdf)
 

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar:
Verksamhetsberättelse 2016 (pdf)
Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse
(pdf)
Årsmötesprotokoll 2016 (pdf)
Årsmötesprotokoll 2015 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2015 (pdf)
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse
(pdf)
Verksamhetsberättelse 2014 (pdf)
Årsredovisning 2014 (pdf)
Revisionsberättelse 2014 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2013 (pdf)
Årsredovisning 2013 (pdf)
Revisionsberättelse 2013 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2012 (pdf)
Årsredovisning 2012 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2011 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2010
 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2009 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2008 (pdf)

Övrigt:
Effektrapport (pdf)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR