Guldtrast / White's Thrush

Zoothera aurea

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 6/6 
 
Ras / Subspecies Z. a. aurea
6: 2003 18.4, 1 2 cy Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 2003:187) 
 
Ob. ras / Unid. subspecies: (alla sannolikt / all of them likely Z. a. aurea): 
1: 1837 november, 1 ind. † Jämtland (C-L. Holmström) 
2: 1903 21.10, 1 ad. ♂ † Munka-Ljungby, Skåne (C-L. Rendahl) 
3: 1959 3.10, 1 1 cy ♂ † Myrbacka, Ljusne, Hälsingland (VF 19:339) 
4: 1966 10.9, 1 ind. Norrskär, Gävle, Gästrikland (VF 34:237) 
5: 1985 23.10, 1 1 cy Stenåsabadet, Öland (VF 46:324)

Omgranskade och inte längre godkända fynd /
Reassessed and
 no longer accepted records
 
R1: 1966 1 migr. Falsterbo fyr, Skåne (MskOF 6:2, F 2014:140)
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR