Cettisångare / Cetti's Warbler 

Cettia cetti

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 3/3 
 
Ras / Subspecies C. c. albiventris
3: 2007 8-20.6, 1 ♂ Älvviken, Södermanland, singing, ringed (F 2007:127, F 2008:151) 
 
Obestämd ras / Unidentified subspecies (många sannolikt / most of them likely C. c. cetti): 
1: 1977 12.5, 1 ind. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (VF 38:44, 91) 
2: 1998 24-27.4, 1 ind. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 1998:152)
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR