Klippsparv / Rock Bunting

Emberiza cia

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 4/4 
 
1: 1972 21.6, 1 ♂ Farhult, Skälderviken, Skåne (VF 38:46) 
2: 1973 5.6, 1 ♂ Utklippan, Blekinge (VF 33:295, 34:83) 
3: 1978 6.4, 1 ad. ♂ Boden, Norrbotten (VF 40:65) 
4: 1997 7-11.5, 1 ♂ Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 1997:167)
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR