Spansk sparv / Spanish Sparrow

Passer hispaniolensis

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 
 
1: 2013 18-19.5, 1 2 cy+  Nederled, Rydaholm, Småland (F 2013:148, 160)
1: 2013 27.5, 1 2 cy+  Nabben och Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2013:148, 160)
2: 2013 27-30.5, 1 ♀ Stora Karlsö, Gotland (F 2015:160)
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR