Trädgårdsträdkrypare / Short-toed Treecreeper

Certhia brachydactyla

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 57/58
 
1: 1983 28.5-5.6, 1 ♀ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (VF 43:493, 546) 
2: 1983 16.10, 1 ind. Ottenby, Öland, ringed (VF 43:546) 
3: 1984 6.5, 1 ♀ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (VF 45:68) 
4: 1988 31.3, 1 2 cy ♀ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (VF 45:68, 48:460) 
5: 1988 7.6, 1 2 cy ♀ Falsterbo fyr, Skåne (VF 48:460) controlled, ringed Läsö Dk 16.5 1988 
6: 1989 9.4, 1 2 cy ♀ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (VF 49:477) 
7: 1989 24.9, 1 1 cy Falsterbo fyr, Skåne, ringed (VF 49:477) 
8: 1990 14.8, 1 1 cy ♂ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (VF 50 8:27) 
9: 1991 3.4, 1 2 cy ♂ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (VF 51 7-8:30) 
10: 1991 5.5, 1 2 cy ♀ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (VF 51 7-8:30) 
11: 1994 13.6, 1 2 cy ♂ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 1994:142) 
12: 1995 22-23.3, 1 2 cy Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 1995:141) 
13: 1995 4.6, 1 2 cy ♀ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 1995:141) 
14: 1996 16-22.5, 1 ind. Landsort, Södermanland, ringed (F 1997:165) 
15: 1996 7.10, 1 1 cy Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 1997:165) 
16: 2000 20.9, 1 ind. Hartsö-Enskär, Södermanland, ringed (F 2000:143) 
17: 2001 24.4, 1 2 cy ♀ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2001:141) 
18: 2001 20.10, 1 1 cy ♀ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2001:141) 
19: 2002 2.4, 1 ind. Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2002:144) 
20: 2003 23.5-5.6, 1 ♂ Falsterbo, Skåne, singing (F 2003:190) 
21: 2003 28.5, 1 ♂ Alnarpsparken, Lomma, Skåne, singing (F 2003:190) 
22: 2003 12-15.10, 1 1 cy ♂ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2003:190) 
23: 2004 3.4-7.8, 1 ind. Krapperups slottspark, Lerhamn, Skåne (F 2004:150) 
24: 2005 4-14.4, 1 2 cy ♀ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2005:146) 
25: 2005 10.4, 1 ad. ♀ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2005:146) 
26: 2005 31.10-31.12, 1 ♂ Alnarpsparken, Alnarp, Skåne (F 2005:146) 
26: 2006 1.1-27.12, 1 ♂ Alnarpsparken, Alnarp, Skåne, singing (F 2006:139) 
26: 2007 1.1-31.12, 1 ad. ♂ Alnarpsparken, Alnarp, Skåne, singing (F 2007:140) 
26: 2008 1.1-31.12, 1 ♂ Alnarpsparken, Skåne (F 2008:162) 
27: 2008 1.4, 1 ind. Lernacken, Malmö k:n, Skåne (F 2008:162) 
28: 2008 20.4, 1 ind. Vrångö, Västergötland, singing (F 2008:162) 
29: 2008 27-28.4, 1 ind. Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2008:162) 
26: 2009 2.1-31.12, 1 5 cy+ ♂ Alnarpsparken, Skåne (F 2009:132)

26: 2010 1.1-26.2, 1 6 cy+ Alnarpsparken, Skåne (F 2010:137)

30: 2010 12-13.4, 1 3 cy+ ♂ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2010:137)

31: 2010 13.5, 1 ind. Södra Sockerbruksdammarna, Örtofta, Skåne, singing (F 2010:137)
32: 2012 4.4, 1 2 cy Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2012:151)
32: 2012 4.4, 1 2 cy Falsterbohus, Skåne (F 2012:151)
32: 2012 5.4, 1 2 cy Skanörs nya kyrkogård, Skåne, singing (F 2012:151)
33: 2012 8-9.5, 1 ind. Grötlingboudd, Gotland (F 2012:151)
34: 2013 11.5, 1 2 cy Ölands södra udde, Öland, ringed (F 2013:145)
35: 2014 11.3, 1 2 cy Nidingen, Halland, ringed (F 2014:153)
36: 2014 27.3, 1 ind. Svanebäck, Skåne, singing (F 2014:153)
37: 2014 25.4, 1 ind. Skogvaktarbostället, Himmelstorp, Kullaberg, Skåne, singing (F 2014:153)
38: 2014 1-3.5, 1 ind. NW Kockenhus, Kullaberg, Skåne, singing (F 2014:153)
39: 2014 20-23.5, 1 ind. Kullagården, Kullaberg, Skåne, singing (F 2014:153)
40: 2015 14.3-8.4, 1 ind. Pålsjö skog, Helsingborg, Skåne (F 2015:155)
41: 2015 22-29.3, 1 ind. Christinelund, Domsten, Skåne, singing (F 2015:155)
42: 2015 19.4-5.5, 1 ind. Drängsered, Västergötland, singing (F 2015:155)
43: 2015 16.10, 1 2 cy+ + 1 1 cy Domsten, Skåne (F 2015:155)
43: 2015 17.10, 1 ind. Domsten, Skåne (F 2015:155)
44. 2015 19.10, 1 ind. Örby ängar, Råå, Skåne (F 2015:155)
40: 2015 24.10-2.11, 1 ind. Pålsjö skog, Helsingborg, Skåne (F 2015:155)
45: 2016 under våren, 3 ♂ Pålsjö skog - Sofiero, Skåne, singing (2016:171)
46: 2016 27.2, 1 ♂ Domsten, Skåne (F 2016:171)
47: 2016 6-23.3, 1 ind. Kulla-Gunnarstorp, Hittarp, Skåne, singing (F 2016:171)
48: 2016 16.3, 1 ind. Lunden, Rosendal, Skåne, singing (F 2016:171)
49: 2016 19.3, 1 ind. Svanebäcksdungen, Viken, Skåne, singing (F 2016:171)
50: 2016 7.4, 1 ♀ Sofiero, Skåne (F 2016:171)
51: 2016 25.4, 1 ind. Kulladals våtmark, Övraby, Skåne, singing (F 2016:171)
52: 2016 25-27.4, 1 2 cy Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2016:171)
53: 2016 12-18.6, 1 1 cy Pålsjö skog, Helsingborg, Skåne (F 2016:171)
54: 2016 6.11, 1 ind. Örby ängar, Skåne (F 2016:171)
55: 2016 27.11, 1 ind. Gråläge, Domsten, Skåne (F 2016:171)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR