BirdLife Sveriges styrelse

 
Dennis Kraft
Ordförande
Åke Pettersson
Fågelskydd våtmarker, AU
Hans Waern
Kassör
 
Karin Forsell
Sekreterare, AU
Eva Mattsson
Ledamot, AU
Gunilla Hjort
Ledamot
 
Christer Johansson
Ledamot
Fågelskydd skog
Sönke Eggers
Ledamot
Jordbruksprojektet
Ulrik Lötberg
Ledamot
Fågelskydd hav och kust
 
 
Lotta Berg
Vice ordförande, forskning, AU
Linus Hedh
Ledamot
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR