Strukna arter från föregående version av listan / Deleted species from previous version (VP3)
 

Vitvingad hackspett Dendrocopos leucopterus (White-winged Woodpecker)
Fjällig gröngöling Picus squamatus (Scaly-bellied Woodpecker)
Fischers dvärgpapegoja Agapornis fischeri (Fischer's Lovebird)
Nordlig pivi Contopus cooperi (Olive-sided Flycatcher)
Gulbukig empid Empidonax flaviventris (Yellow-bellied Flycatcher)
 
Asiatisk paradismonark Terpsiphone paradisi (ej säkert bestämd, kan vara en av tre arter, som numera fått nya namn; indisk, sydöstasiatisk eller amurparadismonark T. paradisi, affinis, incei
 
Västlig kronsångare Phylloscopus occipitalis (Western Crowned Warbler)
Afghansångare Phylloscopus subviridis (Brook's Leaf Warbler)
 
Kashmirgransångare Phylloscopus sindianus (Sind Mountain Chiffchaff) är struken. 2010 urskildes berggransångare Ph. lorenzii (Caucasian Mountain Chiffchaff)som en egen art, det är den som förekommer i VP.
 
Orientskriktrast Turdoides caudata (Common Babbler). Ersatt av afghanskriktrast.
Roststjärtad stenskvätta Oenanthe familiaris (Familiar Chat)
Sydlig piplärksångare Parkesia motacills (Louisiana Waterthrush)
Orangekronad skogssångare Leiothlypis celata (Orange-crowned Warbler)
Nashvileeskogssångare L. ruficapilla (Nashville Warbler)
Sorgskogssångare Geothlypis philadelphia (Mourning Warbler)
Tallskogssångare Setophaga pinus (Pine Warbler)
Gulbröstad ikteria Icteria virens (Yellow-breasted Chat)
Blåtjocknäbb Passerina caerulea (Blue Grosbeak) Inget publicerat fynd i kat. A–C.
Lazulifink P. amoena (Lazuli Bunting)
Myrtrupial Euphagus carolinus (Rusty Blackbird)
Östlig ängstrupial Sturnella magna (Eastern Meadowlark)
 

Tillbaka


 


Uppdaterat 1 feb 2018. Erling Jirle, Tk.

KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR