Taxonomikommitténs ledamöter

Tk årgång 2013 samlade hos Lars i Torekov 22 september 2013 för årets helgmöte.
Från vänster: Markus, Johan, Lars, Tommy, Erling, Björn.
(Vår nestor Lars Svensson slutade i Tk efter årsskiftet 2013/2014, men fortsätter i Rg. Björn slutade 2014, men fortsätter i Rg.)
Erling Jirle (sammankallande) 
Biologiska institutionen, Lunds universitet.
Hemadress: Måsvägen 10B, 227 33 LUND
tel. hem: 046-12 80 66, arb./mobil 046-222 49 99
E-post     Hemsida arbetet    Privathemsida

Tommy Tyrberg 
Kimstadsvägen 37, 610 20 Kimstad
tel hem: 011-532 20, mobil 0707-30 06 51
E-post

Johan Fromholtz 
Grev Turegatan 35, 114 38 Stockholm
tel hem: 08-665 09 92, mobil 0709-85 09 92
E-post

Markus Lagerqvist
Askim
E-post

Referensgrupp:
I syfte att bygga besluten på en bredare och djupare kompetens har Tk skapat en informell grupp av facktaxonomer eller särskilt insatta och intresserade personer till sig för rådgivning. Denna informella sammanslutning kallas Referensgruppen.  Rg får tillsänt sig frågor med taxonomiska spörsmål av Tk.

Prof. Per Alström, ArtDatabanken, SLU, Uppsala  E-post  Hemsida
Prof. Staffan Bensch, Biologiska institutionen, Lunds universitet. E-post Hemsida
Prof. Mats Björklund, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet.
Prof. Per G. P. Ericson, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. Hemsida
Prof. Ulf Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. Hemsida
Prof. Urban Olsson, Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Hemsida
Björn Anderson, Täby.

 

Uppdaterat 21 januari 2018, Erling Jirle, Tk.
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR