Tk:s uppdragsbeskrivning 2014 –

Tk:s uppdrag är att fastställa officiell svensk fågeltaxonomi baserat på det biologiska artbegreppet men med invägning av nyare forskningsrön i fråga om genetiska data, beteende, läten, ekologi m.m. Bevakningsområdet är Västpalearktis, dvs. i stora drag Europa, Afrika norr om Sahara och sydvästra Asien. I uppdraget ingår att fastställa såväl svenska som vetenskapliga namn. Om möjligt skall besluten överens­stämma med internationell praxis, men i första hand görs en självständig bedömning av tillgängliga fakta.
Övriga kommittéer inom den svenska fågelrapporteringen har således att hantera en sådan taxonomi och nomenklatur som Tk beslutar.

Sammansättning:
Tk består av en sammankallande samt övriga ledamöter. Medlemmarna utses av SOF – BirdLife Sveriges styrelse.
Förslag lämnas vanligen efter diskussion av lämpliga namn mellan styrelsen och kommittén.
Medlemmarna i kommittén ska vara medlemmar i SOF – BirdLife Sverige.
 
Publiceringsorgan:
Förändringar publiceras i tidskriften Vår Fågelvärld. Publiceringen utgör original. Förutom detta publiceras på hemsidan en mer detaljerad rapport, som bland annat även inkluderar alla referenser. I övrigt ska en komplett och aktuell webbaserad lista upprätthållas på kommitténs hemsida.

I sitt uppdrag skall Tk:

  • Sammanträda årligen.
  • Fatta beslut på vetenskaplig grund och med konsekvent tillämpade artkriterier. Den valda taxonomin skall förankras hos medlemmarna i SOF – BirdLife Sverige.
  • Ingå i AERC-TAC, den europeiska taxonomiska kommittén (Taxonomic Advisory Committee of the Association of European Records and Rarities Committees). Hemsida.
  • Vara kontinuerligt uppdaterad genom att  fortlöpande följa vetenskaplig publicering.
  • Motivera sina beslut i de fall som förändringar görs – alternativt inte görs.
  • Prioritera ärenden som särskilt efterfrågas av övriga kommittéer, exempelvis Rk.

 

Uppdaterat 2018-01-21.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR