Västpalearktislistan ver. 3 – februari 2017

Text: Hypokolius (Hypocolius ampelinus) – ensam i sin familj och en av de mest unika och eftersökta arterna i Västra Palearktis. Foto: Markus Lagerqvist


Västra Palearktis – Taxonomikommitténs bevakningsområde


Taxonomikommittén beslutade våren 2014 att minska ner bevakningsområdet från Holarktis till Västra Palearktis (i modifierad form). Därför har Holarktislistan som funnits sedan 1995 ersatts 2014 av den nya VP-listan, uppdaterad till version 3 i februari 2017.
 
Orsaken är främst för att få ner arbetsbelastningen på att bevaka, ladda ner, läsa och databaslägga floden av taxonomiartiklar och annan vetenskaplig litteratur. Före 2006 hade dåvarande Tk också ett betydligt mindre bevakningsområde. Det nya bevakningsområdet blir Västra Palearktis (förkortat VP), enligt vår definition, som är en vidare definition än den exempelvis Cramp med flera följer. Utanför VP kommer Tk att följa IOC:s lista.
VP har valts av praktiska skäl, eftersom det är ett välkänt begrepp för ornitologer, och i viss mån entomologer. Men det är ingen naturlig zoogeografisk zon eftersom östgränsen är artificiell. Djurgeografer använder istället begreppet Palearktis, medan växtgeografer oftast talar om Holarktis eller Europa.
 

Läs mer om Tk:s definition av Västra Palearktis gränser (karta och exakt definition)


Aktuell version i olika format:

För arter påträffade i Sverige anges status med bokstäver eller siffror enligt följande i vänstra kolumnen i VP-listan


B (= Breeding): regelbunden häckfågel.
b (= breeding unclear): artens status som regelbunden häckfågel är oklar eller oregelbunden.
M (= Migrant): Flyttfågel. Regelbundet uppträdande under flyttningen (vanligen i stora antal).
R (= Regular visitor): Tillfällig gäst, anträffad i 100 ex eller fler.
Siffra = anger antalet anträffade exemplar (under 100) av rariteter i kategori A–C.
Siffra* = obestämd art (gäller 2 havsfåglar. Inkluderas i totalen för antal sedda Sverigearter)
(D/E:X) = antal fynd i kategorierna D och E (Icke spontana. Räknas ej på Sverigelistan.)

 

I kolumnen längst till höger, under Anmärkningar finns förkortningen Intr. Den betyder "introducerad, men frilevande population förekommer inom VP"
Kors står för utdöd art. Svenska namn med blå text är förändringar gentemot Holarktislistan version 5. De förklaras längst ner i listan, under "Kommentarer".

Statusändringar gällande Sverige


Ny art för Sverige 1998: mongolpiplärka Anthus godlewskii.

4 nya arter från 1999: tygeltärna Onychoprion anaethetus, skorstensseglare Chaetura pelagica, orientseglare Apus pacificus och rostgumpad törnskata Lanius schach (Europas första!).

Under 2000 har en ny art påträffats: grässångare Cisticola juncidis.
En art utgick 2000 från svenska listan (sedd utanför svenskt territorialvatten): svartbrynad albatross, Thalassarche melanophris.
2 april 2000 ändrade Raritetskommittén och Club 300s Listkommitté tillsammans statusen på två arter (flyttades från icke-spontana kat. D till kat. C, spontan), nämligen nilgås Alopochen aegyptiaca och amerikansk kopparand Oxyura jamaicensis.

Under 2001 gjordes följande nya fynd:
svartbrynad albatross Thalassarche melanophris (accepterad april 2002, så tillbaka igen på svenska listan).
atlant/madeirapetrell Pterodroma feae/madeira (accepterad april 2002).
piparsnäppa Bartramia longicauda.
orientvadarsvala Glareola maldivarium (accepterad mars 2004).

Nya arter funna 2002: vitvingad lärka Melanocorypha leocoptera och iberisk gransångare Phylloscopus ibericus (ny split dec 2003).

Nya arter funna 2003: hudsonspov Limosa haemastica, sibirisk gråsnäppa Tringa brevipes och sandsnäppa Calidris pusilla.
14 december 2003 publicerade Tk taxonomiska förändringar som gjorde att Sverige fick 9 nya arter accepterade på Sverigelistan, iberisk gransångare var en av dem.
Det enda fyndet av svarthuvad trut Larus ichthyaetus (från 1956), ströks av Rk nov 2003.

Ny art funnen 2004: svartvingad glada Elanus caeruleus.
Strukna arter på Sverigelistan på Rk-mötet april 2005 (ett gammalt fynd av vardera): tatarfalk Falco cherrug (i cat. A) och bruntrast Turdus eunomus.

Nya arter funna 2005: amurfalk, Falco amurensis, kolymasnäppa Calidris tenuirostris och dvärgspov Numenius minutus.
Nya arter funna 2006: 0.
Däremot har ett fynd från 1984 av en törnskata ombestämts från isabellatörnskata Lanius isabellinus till brun törnskata L. cristatus, första fyndet för Europa.

Ny art funnen 2007: mindre albatross Thalassarche chlororhynchos.
I och med Tk:s andra rapport, publicerad i Vår Fågelvärld nr. 1/2007, adderades amerikansk sjöorre Melanitta americana till svenska listan.

Nya arter funna 2008: svarthuvad trut Larus ichthyaetus och häcksparv Emberiza cirlus.

Nya arter funna 2009: amerikansk rördrom Botaurus lentiginosus och gulbrynad sparv Emberiza chrysophrys.
I december 2010 publicerade Tk sin tredje rapport. I och med det tillkom två nya arter på Sverigelistan; rödhalsad trast Turdus ruficollis (en godkänd obs, 2001) och kaukasisk lundsångare Phylloscopus nitidus (en godkänd obs, 2003).
 

Nya arter funna 2010: starrsångare Locustella certhiolasångsparv Melospiza melodia och bergortolan Emberiza buchanani.


Nya arter funna 2011: bruntrast, Turdus eunomus och rödkindad sparv, Emberiza fucata.
Däremot underkände Rk det enda svenska fyndet av rödhalsad trast Turdus ruficollis (Adak, Lycksele Lpm, 2001).

Det anträffades 4 nya arter för landet under 2012: gråhuvad sparv Emberiza spodocephala, knölsvärta Melanitta deglandi ssp. stejnegeri, mindre beckasinsnäppa Limnodromus griseus och stensvala Petrochelidon pyrrhonota.
 

10 december 2012 publicerade Tk sin fjärde rapport (VF 6/2012). I och med det tillkom en ny art på Sverigelistan, nämligen vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus (>160 fynd). 

15 februari 2013 publicerades en rapport från Tk i Vår Fågelvärld 1/2013 med en noggrann definition av Holarktis gränser och en justering i Mexiko. Se rapporten, eller kartan över Holarktis med denna definition. Samtidigt utökades artlistan med 23 arter från Palearktis och 225 från Nearktis.

15 april 2014 publicerade Tk sin femte rapport, i Vår Fågelvärld 2/2014. I och med den tillkommer turkestantörnskata Lanius phoenicuroides som ny art för landet.

Det anträffades 3 nya arter för landet under 2013, samtliga är godkända av Rk och publicerade i Fågelåret 2013; spansk sparv Passer hispaniolensis, grågam Aegypius monachus och vitgumpseglare (publicerad under gamla namnet kafferseglare) Apus caffer.

Det anträffades 2 nya arter för landet under 2014. De är godkända av Rk och publicerades i Fågelåret 2014; kaspisk pipare, Charadrius asiaticus och prärietrana, Grus canadensis.

Två nya arter för landet godkändes av Rk 2015 och publicerades i Fågelåret 2015; stillahavslom, Gavia pacifica (8 maj 2015) och spetsstjärta duva, Zenaida macroura (fynd från juni 2001 som uppgraderades från kat. D till kat. A).

Under 2016 gjordes fynd av två arter som kommer att publiceras i Fågelåret 2016 som nya för landet; dvärgsävsparv, Emberiza pallasi och tundrasparv, Spizelloides arborea (ny för Västpalerktis).
I februari 2017 publicerades Taxonomikommitténs Rapport 8. Där förlorar snösiska sin artstatus och de tidigare snösiskeraserna betraktas numera som raser av gråsiska (snösiskan i Sverige blir då Acanthis flammea exilipes).

Totalt antal av Rk godkända fynd av kategori A-C (spontana) är för närvarande 509 arter (31 dec 2015). Med de två nya 2016 blir det 511.
2 obestämda havsfåglar och den utdöda garfågeln räknas in i denna summa. Detta sätt att räkna överensstämmer med Raritetskommitténs och "Fågelåret ".
I SOF:s krysslista "Miniförteckning" räknas på ett annat sätt och brukar anges en något lägre summa.
Referenser:
Anderson, B. och Svensson, L. 2003. Holarktis fåglar. Ny forskning förändrar den officiella listan. Vår Fågelvärld 62 (8): 6–12.
Anderson, B., Jirle, E. och Svensson, L. 2007. Förändringar i listan över Holarktis fåglar - Rapport nr 2 från SOF:s taxonomikommitté. Vår Fågelvärld 66 (1): 14–21.
Breife, B., Hirschfeld, E., Kjellén, N. och Ullman, M. 2003. Sällsynta fåglar i Sverige. SOF, Stockholm.
Fromholtz, J., Anderson, B., Jirle, E., Lagerqvist, M., Svensson, L. och Tyrberg, T. 2014. Förändringar i listan över Holarktis fåglar. Rapport nr 5 från SOF/BirdLife Sveriges taxonomikommitté. Vår Fågelvärld 73 (2): 36–45.
Fågelåret 2002 (supplement till Vår Fågelvärld) och alla följande årgångar.
Jirle, E., Svensson, L. Fromholtz, J. och Tyrberg, T. 2010. Förändringar i listan över Holarktis fåglar. Rapport nr 3 från SOF:s taxonomikommitté. Vår Fågelvärld 69 (6): 38–46.
Kjellén, N. och Olssson, U. 1995. Holarktis fåglar. Vår Fågelvärld suppl. nr. 43. SOF, Stockholm.
Lagerqvist, M. och Jirle, E. 2014. Från Holarktis till Västpalearktis. Rapport från SOF:s Taxonomikommitté. Vår Fågelvärld 73 (3): 42–44.
Svensson, L., Tyrberg, T., Fromholtz, J. och Jirle, E. 2012. Förändringar i listan över Holarktis fåglar. Rapport nr 4 från SOF:s Taxonomikommitté. Vår Fågelvärld 71 (6): 41–47.

Sveriges fågeltaxa 2014, SOF. 
Tyrberg, T. och Jirle, E. 2013. Ny gräns för Holarktis. Rapport från SOF:s Taxonomikommitté. Vår Fågelvärld 72 (1): 42–44.

Uppdaterat 6 juni 2017. Erling Jirle, Tk.

KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR