Länkar till närstående föreningar

Om du söker våra grannföreningar eller har frågor kring specifika artpojekt så hittar du några bra länkar nedan.

Medelpads Ornitologiska Förening. http://www.sofnet.org/medelpad

Jämtlands läns Ornitologiska Förening. http://www.jorf.se

Västerbottens Ornitologiska Förening. http://www.vofnet.se

Berguv Nord. http://www.hkust.se/berguvnord

Kungsörn Sverige. http://www.kungsorn.se

Svenska lomföreningen. http://www.projekt-lom.com/