Fågeltornskampen

Ledskärs fågeltorn 2018
När anmälan är öppen.
Anmälan och avanmälan går att göra fram till fredagen den 8:e maj. Mer info skickas till anmälda lag när eventet närmar sig. Skicka även med en länk om ni vill länka information som finns på regionala eller lokala hemsidor från den här sidan. Det går bra att anmäla fågeltorn redan nu. Kontrollera att ditt torn finns med i listan nedan efter anmälan! Skicka annars en påminnelse.
 

Du är väl med Fågeltornskampen den 9 maj 2020?

Fågeltornskampen går i korthet ut på att under den lördagen som infaller mellan 3 och 9 maj bemanna svenska fågeltorn med lag som ska räkna alla fågelarter som hörs och ses. Evenemanget utformas som en tävling mellan de svenska fågeltornen och en landskamp med Finland och Danmark Men meningen med evenemanget är att ta tillfället i akt sprida fågelintresse till en inbjuden allmänhet och göra dem delaktiga i kampen. Här finns alla möjligheter att diskutera fåglar, fågelskydd och biologisk mångfald exempelvis. Det är också utmärkt tillfälle att möta lokal media. Fågeltornskampen ska därför ses ett verktyg för lokala klubbar/föreningar och regionalföreningar i deras verksamhet för att få fler aktiva medlemmar.
 
Tävlingen startar klockan 05:00 lördagen den 9:e maj 2020 och avslutas klockan 13:00. Lagen består av 3-8 medlemmar men givetvis kan fler hjälpa till att hitta fåglar. Minst två personer måste höra eller se arten för att den ska få räknas. Det behöver inte ske simultant på samma fågelindivid utan en enskild lagmedlem som missat en art kan komplettera senare om arten dyker upp igen.
 
Efter klockan 13:00 är det viktigt att så fort som möjligt rapportera en komplett artlista till stina.rigback@birdlife.se (se nedan). Det går också att SMS:a antalet arter till Stina på 0708-554757. Ange då lagnamn och antalet arter. Senast 16:00 måste resultatet från vår svenska fågeltornskamp vara inne för att vi skall kunna få fram ett resultat på eftermiddagen. Detta kommuniceras med våra finska och danska BirdLife-vänner och Finland släpper en pressrelease angående landskampsresultatet.

Anmälan nu stängd

Anmälda torn 2019

Blekinge län

 

Munkahusviken

Vambåsa
Kontakt: Jonas Persson

Törnekalven

Lindö udde
Kontakt: Ingrid Svensson

Dalarnas län

Norsbrotornet

Daldockan
Kontakt: Glenn Costello

Lindängets plattform

 

Gotlands län

Stockviken
Kontakt: Juho Könönen

Hallands län

Alenäs fågeltorn

Båtafjordens fågeltorn
Kontakt: Johan Frölinghaus

Jämtlands län

Lillsjön Tullingsås
Kontakt: Tor Persson

 –

Västra fågeltornet, Tysjöarna, Ås
Kontakt: Christer Pålsson

Jönköpings län

Landsjöns fågeltorn

Erstadkärret, Jönköpings fågelklubb

Barkerydssjön Nässjö

Kalmar län

 

Fågeltornet Järnudda Hultsfred

Södra Lundtornet, Ottenby
Kontakt: Robert Lager

Slåhagen, Uknö

Brostugan, Uknö

Hermanstorps våtmark,Västervik

Pumphuset,Ryningen
Kontakt: Örjan Engebrand

Kronobergs län


Norrbottens län


Skåne län

Börringe mad
Kontakt: Christer Sjögren

Bunkern, Barsebäcksham

Kontakt: Karl-Anders Högberg

Utsikten Torups våtmark
Kontakt: Henrik Nordholm

Hercules i Kristianstads Vattenrike

Finjasjöns fågeltorn
Kontakt: August Thomasson

Lunds reningsverksdammar

Stockholms län

Fysingen
Kontakt: Niklas Westermark

Angarnssjöängens gamla torn
Kontakt: Rolf Andersson

Angarnssjöängen nya plattform
Kontakt: Stefan Paulin

Hästholmstornet Broängarna
Upplands-Bro kommun

Östra Styran, Nynäshamn

Säbysjöns fågeltorn (Olles torn)
Kontakt: Johan Wallin

Sandemar
Kontakt: Erik Hansson

Svartsjö dämme
Kontakt: Marianne Dannbeck

Menhammarsviken
Kontakt: Jan Wernerman

Ågestasjön
Kontakt: Mats Grahn

 

Uppsala län

Lilla tornet Hjälstaviken
Kärven
Kontakt: Tomas Kjelsson
Stora tornet Hjälstaviken
Kontakt: Nina Janelm
Ledskär, Uppland
Kenneth Pless

Varggropen, Vendelsjön, Uppland
Kontakt: Lars-Erik Larsson

Övre Föret, Årike Fyris
Kontakt: Jan Wärnbäck

Tegelsmorasjön
Kontakt: Oskar Jonsson

Värmlands län

Träfotere, Södra Hyn

Hults hamn, Kristinehamns kommun

Alsteråns mynning
Kontakt: Daniel Hedenbo

Byntjärns fågeltorn Arvika

Stora Tornet, Björken
Sunne Ornitologiska Förening
tel 0703513666
Patric Gullström

Hygntornet, Inre Kilsviken Kristinehamns Kommun
Stig Brattfjord

Stora tornet, Mariebergsskogen

Forshagatornet, Norra Hyn
Kontakt: Per Gustafsson

Västerbottens län

 –

Brånsjön, nya tornet
Kontakt: Peter Nordin

Västernorrlands län

 

Västmanlands län

Norrsjön
Kontakt: Tom Sävström

Norsa, Köping
Kontakt: Daniel Brehmer

Tornudden – Asköviken
Kontakt: Johan Karlsson

Linnékullen, Lagårdssjön, Strömsholm

Högbyladan, Gnien
Kontakt: Sören Larsson

Gnien, fågeltornet
Kontakt: Ralf Lundmark

Västra Götalands län

Kårsund Tjörn

Kontakt: Annette Widén

Fågeludden, Hornborgasjön

Häljered
Kontakt: David Klingberg

Vänga mosse, Borås

Kontakt: Peter Bryngelson

Västra Marsjön, Borås

Kontakt: Torbjörn Sandberg

Tegelängens våtmark, Ekudden, Mariestad
Kontakt: Sam Hjalmarsson

Ödsmål kile

Kvinnestadsjön, Vårgårda

Skalle fågeltorn, Sparsör
Kontakt: Niklas Tellbe

Hångers udde Hornborgasjön
Kontakt: Jörgen Fritzson

Hanatorp
Kontakt: Berndt Ekberg

Älje-Porsen

Trälebergskile, Lysekil
Kontakt: Ingemar Åhlund

Fågeltornet Svälte kile
Kontakt: Peter Nilsson

Mollön Uddevalla

Örebro län

 

Norra tornet, Tysslingen

Björka Lertag

Rysjötornet
Kontakt: Ronnie Lindqvist

Välakärren
Kontakt: Sandra Tengelin

Östergötlands län

Leonardsbergs fågeltorn
Kontakt: Robert Petersen

Herrebro våtmark
Kontakt: Rickard Fredriksson

Nybro, Svartåmynningens Naturreservat
Kontakt: Magnus Danestig

Svensksundsviken
Kontakt: Fredrik Sahlin

Missmyra
Kontakt: Johan Molin