Fågeltornskampen

Ledskärs fågeltorn 2018
Anmälan är öppen!
Anmälan och avanmälan går att göra fram till fredagen den 8:e maj. Mer info skickas till anmälda lag när eventet närmar sig. Skicka även med en länk om ni vill länka information som finns på regionala eller lokala hemsidor från den här sidan. Det går bra att anmäla fågeltorn redan nu. Kontrollera att ditt torn finns med i listan nedan efter anmälan! Skicka annars en påminnelse.
 

Du är väl med Fågeltornskampen den 9 maj 2020?

Anmälda torn ser du i listan längre ner på sidan!

Fågeltornskampen går i korthet ut på att under den lördagen som infaller mellan 3 och 9 maj bemanna svenska fågeltorn med lag som ska räkna alla fågelarter som hörs och ses. Evenemanget utformas som en tävling mellan de svenska fågeltornen och en landskamp med Finland och Danmark Men meningen med evenemanget är att ta tillfället i akt sprida fågelintresse till en inbjuden allmänhet och göra dem delaktiga i kampen. Här finns alla möjligheter att diskutera fåglar, fågelskydd och biologisk mångfald exempelvis. Det är också utmärkt tillfälle att möta lokal media. Fågeltornskampen ska därför ses ett verktyg för lokala klubbar/föreningar och regionalföreningar i deras verksamhet för att få fler aktiva medlemmar.
 
Tävlingen startar klockan 05:00 lördagen den 9:e maj 2020 och avslutas klockan 13:00. Lagen består av 3-8 medlemmar men givetvis kan fler hjälpa till att hitta fåglar. Minst två personer måste höra eller se arten för att den ska få räknas. Det behöver inte ske simultant på samma fågelindivid utan en enskild lagmedlem som missat en art kan komplettera senare om arten dyker upp igen.
 
Efter klockan 13:00 är det viktigt att så fort som möjligt rapportera en komplett artlista via anvisat inrapporteringssystem i SurveyMonkey (instruktioner om SurveyMonkey skickas på mail). Det går också att SMS:a antalet arter till Stina på 0708-554757 och därefterkomplettera i SurveyMonkey. Ange då lagnamn och antalet arter. Senast 16:00 måste resultatet från vår svenska fågeltornskamp vara inne för att vi skall kunna få fram ett resultat på eftermiddagen. Detta kommuniceras med våra finska och danska BirdLife-vänner och Finland som släpper en pressrelease angående landskampsresultatet.

Anmälda torn 2020

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Alenäs fågeltorn

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Norra Bejerhamnstornet
Manfred Dornhäuser

Kronobergs län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Träfotere, Södra Hyn
Maarten Hillenaar

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Sjöryd Djävulsön
Peter Holst

Örebro län

Östergötlands län