Hotbilder

I Östersjöns största koloni, i Uppsala län, slutade kolonin att producera ungar trots lyckad minkbekämpning och på många andra kolonier försämrades ungproduktionen på ett obegripligt sätt. Från Finland kom oroande uppgifter att vissa gråtrutar hade börjat systematiskt angripa ungar och på kort tid kunde en koloni ödeläggas. Med hjälp av webbkamera och ny teknik kunde vi konstatera att även här i Sverige förekom det att vissa trutar även här plockade skräntärneungar och vanorna spred sig till granntrutarna. Genom att ta bort de närmaste trutarnas bon kunde häckningsförhållandena för tärnorna snabbt förbättras med lyckat resultat. Från en annan koloni fick vi reda på att även havstrut kunde uppträda på samma sätt. Kameran kunde också avslöja att även havsörn kunde uppträda som borövare under sena kvällar och nätter och under kort tid ödelades åtskilliga bon. 
 
Vi kan konstatera att förhållandena i Östersjön radikalt har förändrats under senare årtionden särskilt vad gäller näringssval för vissa arter. Speciellt anmärkningsvärt är ejderns kraftiga tillbakagång och den totala frånvaron av ejderungar i stora områden. Detta inverkar naturligtvis på trutarnas val av föda och tvingar dem att välja ny strategi och komplettera med andra byten.