Artfaktablad

Nedan hittar du artfaktablad för några arter som förväntas hittas i Svensk jordbruksmiljö. Klicka på länken för att ladda ner PDF.