LärKvitter – fågelapp för jordbruket

De artfaktablad som BirdLife Sverige och Hushållnings-sällskapet arbetat fram i det gemensamma jordbruksprojektet finns som app för mobiltelefoner. Jordbruksverket har utvecklat appen där lantbrukaren kan få råd om hur bäst tar hand om sina marker för att behålla den biologiska mångfalden.

 

Med appen finns möjlighet att lyssna på de fåglar vi förknippar med jordbrukslandskapet – därav det fyndiga namnet LärKvitter. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.