15 december, 2020

Julkalender 15/12 Sidensvans

Julkalender! Sidensvans – 15 december

Ordningsföljden i denna julkalender bygger på vår stora fågelräkning Vinterfåglar Inpå Knuten. Men vi började bakifrån, från plats 24 i den senaste räkningen. Med tio dagar kvar till julafton har vi kommit in på topplistan. Sidensvansen var den tionde talrikaste fågeln senast det begav sig, och den är mycket populär med sin vackra dräkt. Men så har det inte alltid varit.

Det holländska namnet på denna fågel är än idag pestvogel. Namnet har överlevt länge och har också haft motsvarigheter på flera andra europeiska språk. Bakgrunden till namnet var att dess oregelbundna förekomst fick folk att tro att den bar med sig besked om att olyckor skulle drabba folket. Men anledningen till att den växlar så mycket i antal är snarare att den är mycket beroende av bär under vinterhalvåret. Om det är gott om bär, kan sidensvansarna stanna kvar långt upp i norr hela vintern. Men tar bären slut, måste de utvandra.

Sidensvansen hör till de ganska få fågelarter som radikalt byter föda mellan sommar och vinter. Under våren och sommaren lever den likt en flugsnappare och fångar flygande insekter. Fram mot hösten, när insekterna blir fåtaliga, blir den vegetarian och lever på bär. I första hand är det rönnbär som står på menyn, men den äter även många andra sorters bär och vissa frukter. Som hos många andra trädslag varierar rönnens fruktsättning från år till år. Vissa år är det gott om bär, under andra är det dåligt.

Sidensvansen kommer i flockar, och ofta uppmärksammar man dem på lätet. Det låter som en mängd små spröda silverklockor som klingar eller snarare ringer. I områden med gott om bär, kan det samlas mycket stora mängder sidensvansar. Det är en fantastisk ljudupplevelse att höra en sådan jätteflock.

Det sägs också om sidensvansen att den ibland blir berusad och att det är detta som är orsak till att hela flockar flyger ihjäl sig mot fönster. Det återstår nog ännu att bevisa, men klart är att den ofta äter bär som börjat jäsa och bilda alkohol. En anpassning till denna farliga föda är att sidensvansarna utvecklat en ovanligt stor lever. Den är betydligt större än hos någon annan fågel.

Vill man få besök av sidensvansen ska man lägga ut frukt, t.ex. äpplen eller päron. Blåbär, som råkat ligga för länge i frysen, ska man inte kasta i soporna. Lägg i stället ut dem till sidensvansarna!

Text: Anders Wirdheim
Foto: Niklas Aronsson

Gilla gärna