Ornis Svecia Contact

Klicka på logon för att besöka tidningen Ornis Svecia

Contact details for the Editorial board

 
 
Editor-in-chief | Huvudredaktör:
Sören Svensson, Department of Biology, Lund University, Ecology Building, 22362 Lund, Sweden
 
Editors | Redaktörer:
Robert Ekblom, Evolutionary Biology Centre, Uppsala University, Norbyvägen 18D, 75236 Uppsala, Sweden
 
Dennis Hasselquist, Department of Biology, Lund University, Ecology Building, 22362 Lund, Sweden
 
Åke Lindström, Department of Biology, Lund University, Ecology Building, 22362 Lund, Sweden
 
Martin Stervander, Institute of Ecology and Evolution, University of Oregon, Eugene, OR 97403-5289, USA
mste@uoregon.edu
 
Jonas Waldenström, Linnaeus University, Department of Biology and Environmental Science, 39182 Kalmar, Sweden
jonas.waldenstrom@lnu.se