Naturen är fortfarande öppen!

Fågelskådning är en aktivitet som kan genomföras både i grupp och ensamt. Flera av våra regionalföreningar bjuder fortfarande på mindre gruppevenemang där så är möjligt. Vi ber er ha förståelse för att de kan komma att avbokas p.g.a. Covid-19. Med nedanstående riktlinjer hoppas vi att du fortsätter njuta av naturen, fåglarna och vårens ankomst.


Information om Covid-19 och fågelskådning/aktiviteter.

  • Vi ber alla som vistas i naturen, med eller utan kikare att visa hänsyn och ta ett personligt ansvar.
  • Om du är det minsta tveksam, uppvisar milda symtom, tillhör en riskgrupp eller på annat sätt bör vara extra försiktig: avstå helt från att vistas tillsammans med andra fågelskådare. Den som är sjuk håller sig givetvis hemma.
  • Tvätta händerna och om det erbjuds handsprit, använd det.
  • Håll avstånd till andra även när du är utomhus, ca 2 meter, ungefär som vingspannet på en havsörn!
  • Dela inte kikare med andra.
  • Nys eller hosta i armvecket.


Skåda i Sverige!

Så länge du är frisk så ta dig ut i naturen, den är ju i allra högsta grad öppen. Mot bakgrund av den pågående Covid-19-epidemin vill vi på BirdLife Sverige dock påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer att ta ett personligt ansvar under alla resor, och att inte riskera att belasta sjukvården i andra delar av landet.

Under rådande omständigheter när Covid-19 ökar igen, och det blir olika rekommendationer och riktlinjer för olika regioner, uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterad om vad som gäller . Här hittar du lokal information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/ 

 

 

 

Följ alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ta hand om dig och ta hänsyn till andra.