Fågelintressekommittén

BirdLifes fågelintressekommitté verkar för att marknadsföra föreningen, väcka och öka fågelintresse samt givetvis se till vi växer med nya medlemmar. Fågelintressekommittén planerar de aktiviteter som ska genomföras i föreningen årsvis.

Grunden för fågelintresset är friluftsliv och det bästa sättet att locka ut fler i naturen är de utflykter och föredrag som anordnas över hela landet. Vi samlar många av dessa på vår hemsida för att ge fler en chans att hitta till fågeläventyr i sin närhet

Följande personer är med i fågelintressekommittén:

Staffan Müller  (vice ordf. Leksands Fågelklubb)

Anette Barr (Naturpedagog)

Sofie Bernhardsson, Natursamordnare

Stina Rigbäck (Tf. föreningschef BirdLife Sverige)

Karin Forsell (Styrelseledamot)

Gigi Sahlstrand (Fågelskådare)

Sammankallande: Kent-Ove Hvass (Styrelseledamot BirdLife Sverige, Ordf. Skövde Fågelklubb)

Tusentals tranor och massor med barn är på plats vid Hornborgasjön!
Pedagogiska naturdagar med Anette Barr, Trandansen april 2018