Projekt vi stöder

Föreningen förfogar över eller sitter med i ett antal olika fonder som kan stötta amatörforskning genom stipendier. Ansökningar till föreningens fonder kan gälla olika typer av artprojekt, inventeringsprojekt eller liknande.

Läs mer här

Projekt under 2020

18 maj 2020

Nytt fågeltorn i Lidköping

Lidköpings Fågelklubb håller på att med stöd av BirdLife Sverige och VGOF färdigställa ett fågeltorn vid Nyckelberg i norra delen…

Lidköpings Fågelklubb håller på att med stöd av BirdLife Sverige och VGOF färdigställa ett fågeltorn vid Nyckelberg i norra delen av Söne mad. Maden är en ca 2 km2 stor våtmark i östra Lidköpings kommun med direkt anslutning till Vänern. Den utgör ett viktigt habitat för rastande och häckande våtmarksfåglar. Tidigare inventeringar har utförts på marknivå och långt avstånd. Men…

Läs mer

5 maj 2020

Inventering av fågelmyrar i Östergötland

Statusen för några av Östergötlands mer sällsynta häckfåglar på myrar, t ex ljungpipare, grönbena och storspov, är relativt dåligt känd.…

Statusen för några av Östergötlands mer sällsynta häckfåglar på myrar, t ex ljungpipare, grönbena och storspov, är relativt dåligt känd. Därför ska sex av de viktigaste fågelmyrarna i landskapet inventeras i år. Detta sker i samarbete mellan Östergötlands Ornitologiska Förening och lokala fågel- och naturföreningar. Myrarna har inventerats tidigare, en del så långt tillbaka som på 1980-talet. Därför finns det…

Läs mer