Fåglar förenar

De svenska fågelskådarleden må ha sett en sakta ökande bredd av ålders- och könstillhörighet men det är fortfarande en slående frånvaro på fågelintresserade ur de utlandsfödda grupperna. Av olika anledningar så har våra nya svenskar och deras naturintresse inte plockats upp i fågelklubbarna på liknande sätt som inom idrott och annat föreningsliv.

 

 

Under hösten 2020 gjorde BirdLife Sverige en förstudie för att ta reda på två saker; fanns det intresse bland regionalföreningarna att delta i en integrationssatsning kallad ”Fåglar förenar”, och kunde det finnas extern projektfinansiering för ett sådant arbete? 

 

 

I december 2020 fattade BirdLife Sveriges styrelse det glädjande beskedet: satsningen ”Fåglar förenar” får klartecken att starta! Ambitionen för 2021 är att komma igång på ett antal platser i landet, att hitta några goda exempel samt att fortsätta söka externa medel. Bakom initiativet står Tomas Axén Haraldsson, mångårigt engagerad inom BirdLife Sverige och dess bolag och som också genomförde förstudien. 

 

 

BirdLife Sverige vill öka sitt arbete riktat mot mångfald och integration, detta både för att uppmuntra fågelintresse hos ”nyanlända” och ”dåanlända” men även kunna stärka fågelskyddet hos en bredare del av befolkningen. Det finns även exempel från flera länder där olika minoriteters spirande fågelintresse uppmärksammas och de iögonfallande homogena skådarleden kan behöva blandas upp lite…

 

Dessutom finns det spännande kopplingar till fågelskyddet i människors ursprungsländer; många har kommit från länder som Syrien och Libanon (varigenom mängder av svenska flyttfåglar passerar) där respekten för fågel- och naturskydd lämnar mer att önska. Fågelflyttning och människors migration har en gemensam klang i många kulturer. Många har dessutom kvar täta kontakter med sina familjer där och även ett engagemang för det forna hemlandets utveckling. Tänk om vi på detta vis kan bidra till att motverka den illegala jakten på flyttfåglar genom att stärka och utveckla den kommande generationens fågelskyddare.

 

Mål och syften;

  • Stärkt fågelskydd (i Sverige men även i människors ursprungsländer) genom att skapa intresse och involvera unga/vuxna i fågelskådning
  • Nytt grepp kring integration/tolerans genom att med fågelskådning som verktyg skapa möten och förståelse mellan svenskfödda och utlandsfödda, mellan nysvenskar och ursvenskar.
  • Fler medlemmar till, och stöd för civilsamhällesaktörer som, BirdLife Sverige ur en mer blandad befolkningsgrupp.
 
 Vill din förening engagera sig?

 

Ta kontakt med Tomas Axén Haraldsson så hjälper han er vidare! I praktiken handlar det om att arrangera aktiviteter och bjuda in nya svenskar via lokala kontakter (Studiefrämjandet, Folkets Hus, biblioteken, fritidsgårdar, religiösa samfund, kulturföreningar etc.) och på en nivå som passar er lokala kontext. Fågelexkursioner, inomhusmöten (eller online-möten som det får bli nu en tid), fågelbordsräkningar, små studiecirklar och vad annat som är typiska aktiviteter. Tomas kommer ta fram underlag och stöd för detta men det finns troligtvis en hel del av material gjort av er tidigare. 

 

Följ vårt arbete via uppdateringar på hemsidan och i sociala medier!

 

Har du uppslag eller idér, eller vill vara med och finansiera? Ta kontakt med Tomas Axén Haraldsson