Flamingor, ibisar, rördromar, hägrar, pelikaner, fregattfåglar & skarvar / Flamingoes, Ibises, Bitterns, Herons, Pelicans, Frigatebirds & Cormorants

Dvärgrördrom / Little Bittern Gårdby hamn, Öland, den 23 juni 2007. Foto: Lasse Olsson