Kohäger / Cattle Egret

Bubulcus ibis

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 15/15 
 
1: 1987 19.7, 1 2 cy † Åkersberga, Uppland (VF 47:374, 447) 
2: 2002 13.5, 1 ind. Strandvägen, Mariestad, Västergötland (F 2002:131) 
2: 2002 14.5, 1 ind. Lövsunds gård, Nyköping, Södermanland (F 2002:131) 
2: 2002 19–20.5, 1 ind. Elmhult, Mönsterås, Småland (F 2002:131) 
3: 2005 30.6–2.7, 1 ad. Råbydammen, Stora Råby, Lund, Skåne (F 2005:84) 
4: 2007 24–25.11, 1 ind. Tuna, Ryssby, Småland (F 2008:94) 
5: 2008 6.5, 1 ind. Runsten, Öland (F 2008:94) 
6: 2008 8.5, 1 ind. Albäcksskogen, Skåne (F 2008:93) 
7: 2008 8.5, 1 ind. Krankesjön–Vombsjön–Vombs ängar, Skåne (F 2008:93) 
7: 2008 9.5, 1 ind. Pulken, Egeside, Skåne (F 2008:94) 
5: 2008 12.5, 1 ind. Ölands södra udde, Öland (F 2008:94) 
8: 2008 12.10–17.11, 1 ind. Sätuna, Hornborgasjön, Västergötland (F 2008:94) 

9: 2009 7.6, 1 ind. Loänget, Berg, Ångermanland (F 2009:70)

10: 2011 10.7, 1 ind. Gåxsjö, Jämtland (F 2011:81)

10: 2011 16.7, 1 ind. Degernäsbäcken, Umeälvens delta och slätter, Västerbotten (F 2011:81)

11: 2011 24.7, 1 ind. Borgs kyrka, Östergötland (F 2011:81)

12: 2011 1–11.11, 1 ind. Lomsjö, Åsele lappmark (F 2011:81)
13: 2012 16–17.5, 1 2 cy+ Sköthagens mader, Horn, Södermanland (F 2012:86)
13: 2012 20–21.5, 1 2 cy+ Senneby viltvatten, Uppland (F 2012:86)
13: 2012 22.5, 1 2 cy+ Sörabyviken, Solgen, Småland (F 2012:86)
14: 2014 4.10, 1 1 cy+ Kungsskär, Skärlöv, Öland (F 2014:84)

15: 2018 23–24.5 and 26.5, 1 ind. Svensksundsviken, Östergötland (F 2018:92)

15: 2018 25.5, 1 ind. Berga, Husby-Oppunda, Södermanland (F 2018:92)


Fynd placerade i kategori D (records placed in category D): 1/1

D1: 1994 21.8–1.9, 1 ad. Ryssbält, Norrbotten (F 1994:143), the subspecies coromandus
D1: 1994 8–30.9, 1 ad. Frostkåge, N Skellefteå, Västerbotten (F 1994:143), the subspecies coromandus
D1: 1994 5–6.10, 1 ad. Holmön, Västerbotten (F 1994:143), the subspecies coromandus


Fynd placerade i kategori E (records placed in category E): 1/1

E1: 1985 26.5 and a couple of weeks onwards, 1 ind. Löddesnäs, Skåne (VF 46[1987], 6, p. 313) an escape from the Copenhagen Zoo