Purpurhäger / Purple Heron

Ardea purpurea

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 43/43 
 
1: 1853 18.4, 1 ind. Östra Torp, Skåne (SF 1978) 
2: 1882 18.11, 1 ad. ♀ Hisingen, Bohuslän (SF 1978) 
3: 1891 17.10, 1 cy. Tjörn, Bohuslän (SF 1978) 
4: 1912 13.8, 1 ad. Tutaryd, Småland (SJT 51:176-177), shot 
5: 1914 summer, 1 ind. Förarp, Ryssby, Småland (FoFl 11:139), shot 
6: 1924 september, 1 ind. Bergsjö, Hälsingland (FoFl 25:64) 
7: 1951 12.10, 1 cy Ottenby, Öland (VF 11:155) 
8: 1967 24.4, 1 ind. Skanör, Skåne (VF 28:286) 
9: 1973 14.10, 1 cy Kiruna, Torne lappmark (VF 33:314), taken in care 
10: 1975 1.5, 1 ind. Slite, Gotland (VF 35:330) 
11: 1976 1.6, 1 sub. Skoge, Sundre, Gotland (VF 37:74) 
12: 1977 1.6, 1 ad. Krankesjön, Skåne (VF 39:41) 
13: 1978 14.6, 1 ad. Paviken, Västergarn, Gotland (VF 39:37) 
14: 1980 7.6, 1 ind. Norsholmen, Fårö, Gotland (VF 40:493) 
15: 1981 22-26.9, 1 2 cy. Cementtippen, Köping, Västmanland (VF 48:451) 
16: 1982 14-29.5, 1 sub. Silvåkrakärret, Skåne (VF 42:397) 
17: 1983 23.5, 1 ad. Lomma kustdammar, Skåne (VF 43:539) 
18: 1983 4.6, 1 ad. Ottenby, Öland (VF 43:539) 
19: 1983 10.8, 1 ad. Flommen, Skanör, Skåne (VF 45:69) 
20: 1987 30.4, 1 ind. Nidingen, Halland (VF 48:451) 
21: 1987 26.5, 1 ind. Herkulesdammarna, Kristianstad, Skåne (VF 47:449) 
22: 1989 15.5, 1 ad. Torhamn, Blekinge (VF 49:467) 
23: 1989 1.6, 1 ad. Stenåsa, Öland (VF 49:467) 
24: 1990 24.5, 1 sub. Källstorps hålor, E Falkenberg, Halland (F 1992:85) 
25: 1990 25.5, 1 ad. Fulltofta, Östra Ringsjön, Skåne (F 1993:105) 
26: 1990 5.8, 1 ad. Grötlingboudd, Gotland (VF 50:19) 
27: 1993 31.5, 1 ad. migr. NW Kvinneby – Möckelmossen – Beijershamn, Öland (F 1993:104) 
28: 1995 25-27.8, 1 ad. Högbymaden, Ramnäs, Gnien, Västmanland (F 1995:125) 
29: 1995 2-3.9, 1 2 cy Högbymaden, Ramnäs, Gnien, Västmanland (F 1995:125) 
30: 1996 7.5, 1 3 cy+ Stockvike, Öja, Hamra, Gotland (F 1996:130) 
31: 1997 2-8.6, 1 2 cy. Silvåkratornet, Krankesjön, Skåne (F 1997:146) 
32: 1998 8.4, 1 ad. Trummen, Växjö, Småland (F 1998:135) 
33: 1998 8.4, 1 2 cy+ Trummen, Växjö, Småland (F 1998:135) 
34: 1998 28.5, 1 ad. Paviken, Västergarn, Gotland (F 1998:135) 
35: 2000 24.6, 1 ad. Tofta k:a – Paviken, Gotland (F 2001:128) 
36: 2001 1.6, 1 2 cy. Kvinnsgröta, Öland (F 2001:128) 
37: 2003 11.5, 1 ad. migr. Oset, Örebro, Närke (F 2003:176) 
38: 2004 6-7.6, 1 ind. Gillsby mossar, Öland (F 2004:136) 
39: 2005 24.5, 1 ad. Kalmar dämme, Småland (F 2005:86) 
40: 2009 6.5, 1 ind. Bulls måse, Ekeby, Skåne (F 2009:71)

41: 2011 5.5, 1 ad. migr. W Bunkern, Kåseberga, Skåne (F 2011:82)
42: 2013 27.10-10.11, 1 1 cy. Fatburen, Dalarna (F 2013:76)
43: 2016 30.9, 1 1 cy. Rödkallen, Norrbotten (F 2016:93)