Azurmes / Azure Tit

Cyanistes cyanus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 
 
1: 1786, 1 ind. Säby, Frustuna, Södermanland (Curry-Lindahl, K. Våra fåglar i Norden. 2:a uppl., F 2019:142)
2: 2002 22.10-25.12, 1 ind. Masugnsbyn, Kiruna k:n, Torne lappmark (F 2002:144, F 2019:142)

 

Omgranskade och inte längre godkända fynd /

Reassessed and no longer accepted records: 

R1: 1996 12.2-6.4, 1 ind. Sörnoret, Åsele, Åsele lappmark (F 1996:147, F 2019:142), reassessed and published as Azure Tit x Blue Tit