Glasögonflugsnappare / Asian Brown Flycatcher

Muscicapa dauurica

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 1986 27-30.9, 1 1 cy. Svenska Högarna, Uppland, ringed (VF 46:452, 48:123-126)