Ob. vitgumpad buskskvätta/amurbuskskvätta / Unid. Eastern Stonechat/Stejneger’s Stonechat

Saxicola maurus / S. stejnegeri

Genom Taxonomikommitténs rapport nr 11 i oktober 2020 fick underarterna maurus, hemprichii och variegatus de svenska namnen sibirisk buskskvätta, kaspisk buskskvätta och armenisk buskskvätta. / According to the Swedish Taxonomic Committee (report #11, October 2020) the subspecies maurus, hemprichii and variegatus were given the Swedish names sibirisk buskskvätta, kaspisk buskskvätta och armenisk buskskvätta. 
 
Antal fynd/individer (number of records/individuals): 137/137 *
* En revidering och genomgång av samtliga fynd behöver göras för att totalsumman ska bli fullt tillförlitlig. / All the records need to be reviewed to make the total number of records reliable.
 

Uttryckligen publicerade som / Explicitly published as S. maurus / S. stejnegeri:

XXX: 2017 23.9, 1 1 cy+♀Morfarshamn, Skillinge, Skåne (F 2017:161)

XXX: 2017 10–12.10, 1 ♀/1 cy  Viksängen, Vargön, Västergötland (F 2017:161)

XXX: 2017 12–13.11, 1 ♀/1 cy Mellby, Öland (F 2017:161)

XXX: 2017 3.6–21.7, 1 2 cy ♂ Hamre, Hovran, Dalarna (F 2017:161)

XXX: 2018 22.5, 1 3 cy+ ♂ Södra lundparkeringen, Ottenby, Öland (F 2018:162)

 

Uttryckligen publicerade som / Explicitly published as S. maurus/hemprichii/variegatus / S. stejnegeri:

XXX: 2018 25.9–7.10, 1 1♀/1 cy Gamla flygfältet, Torslandaviken, Bohuslän (F 2018:162)

XXX: 2018 11.10, 1 1♀/1 cy Norra Schäferingarna, Ottenby, Öland (F 2018:162)

XXX: 2018 16–18.10, 1 1♀/1 cy Måssten, Uppland (F 2018:162)

XXX: 2018 24–30.10, 1 1♀/1 cy Malen, Skåne (F 2018:162)

 
Äldre fynd som behöver bli omprövade / Older records needed to be reassessed:
 

Ras / Subspecies S. m. maurus/stejnegeri/hemprichii/variegatus

103: 2006 1.5, 1 2 cy. ♂ Hojgardsmyr, Tofta s:n, Gotland (F 2006:127)
123. 2011 25.4 1 2 cy+ ♂ Södra Oset, Vässledasjön (F 2012:142)

XXX: 2016 8.5, 1 2 cy+♀Utlängan, Blekinge (F 2016:154)

XXX: 2016 26.9, 1♀/1 cy Ganlet, Önnered, Västergötland (F 2016:154)

XXX: 2016 21–26.10, 1♀/1 cy Kettelvik, Gotland (F 2016:154)

XXX: 2016 30.12, 1♀/1 cy Rosenlundsfälten, Småland (F 2016:154)

 
Published as S. m. maurus /stejnegeri

1: 1965 26.9, 1 ♀/1 cy. Hjälstaviken, Uppland

2-3: 1975 25.10, 2 ♀/1 cy. Björkesåkrasjön, Skåne

4: 1976 2.10, 1 ad. ♂ Utklippan, Blekinge

5: 1977 20.9, 1 ad. ♂ Ottenby, Öland, ringed

6: 1977 2.10, 1 ♀/1 cy. Ågesta, Södermanland

7: 1977 13.11, 1 ind. Sotö, Bohuslän

8: 1978 6.10, 1 ♀ Ottenby, Öland

9: 1978 7.10, 1 ♀/1 cy. Ågestasjön, Södermanland

10: 1978 10.10, 1 ad. ♂ Hammarö, Värmland

11: 1978 28.10, 1 1 cy. ♂ Skanörs Ljung, Skåne

12: 1979 21.10, 1 ♀/1 cy. Södra lundspetsen, Ottenby, Öland

13: 1979 10.11, 1 1 cy. Beijershamn, Öland

14: 1980 10.5, 1 1 cy. ♀ Nidingen, Halland

15: 1980 15-16.5, 1 ♂ Kungsstenarna, Ottenby, Öland (F 2004:147)

16: 1980 3.6, 1 ♀ Utklippan, Blekinge, ringed

17: 1980 29.9, 1 1 cy. Ottenby, Öland, ringed

18: 1980 18.10, 2 ind. Landsort, Södermanland

19: 1980 24.10, 1 1 cy. Sibyllas Jaktstuga, Ottenby, Öland

20: 1980 24.10, 1 1 cy. Schäferiängarna, Ottenby, Öland

21: 1980 1.11, 1 ♀/1 cy. Ågestasjön, Södermanland

22: 1981 10.5, 1 ♀ Utklippan, Blekinge

23: 1981 11.5, 1 ♂ Utklippan, Blekinge (F 2004:147)

24: 1981 20.9, 1 ♀/1 cy. Svenska Högarna, Uppland

25: 1981 28.9, 1 ♀/1 cy. Flommen, Falsterbo, Skåne

26: 1981 6.10, 1 ind. Flommen, Falsterbo, Skåne

27: 1981 8.10, 1 ad. ♂ Umeå uthamn, Holmsund, Västerbotten

28: 1981 28.10, 1 ♀/1 cy. Ölands södra udde, Öland

29: 1981 28.10, 1 ♀/1 cy. Schäferiängarna, Ottenby, Öland

30: 1981 31.10, 1 ♀/1 cy. Orminge rör, Ottenby, Öland

31: 1982 5.10, 1 1 cy. ♀ Hoburgen, Gotland, ringed

32: 1982 10.10, 1 1 cy. Segerstads fyr, Öland

33: 1982 11-12.10, 1 ♀/1 cy. Göta älv, Trollhättan, Västergötland (F 2002:141)

34: 1984 23.9, 1 ♀/1 cy. Grötvik, Halland

35: 1984 1.10, 1 1 cy. Svenska Högarna, Uppland, ringed

36: 1984 6.10, 1 ♀/1 cy. Häradsskär, Östergötland

37: 1985 10.10, 1 ♀/1 cy. Ottenby, Öland

38: 1985 13.10, 1 ♀/1 cy. Ölands södra udde, Öland

39: 1987 20.10, 1 1 cy. Södra lundparkeringen, Ottenby, Öland

40: 1988 13-15.5, 1 ♂ Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2004:147)

41: 1990 6.5, 1 ad. ♂ Hoburgen, Gotland (F 2004:147)
42: 1990 27.5, 1 2k ♂ Holmö by, Holmö, Västerbotten (VF 8:1991)
43: 1990 15.7, 1 ♂ Hemmesjö g:a kyrka, Växjö, Småland (VF 8:1991)
44: 1990 12.8, 1 2k+ ♂ Haparanda Sandskär, Norrbotten (VF 8:1991)

45: 1991 5-6.5, 1 ♂ Landsort, Södermanland (F 2005:134)
46: 1991 8-22.6, 1 ♂ Stora Fjäderägg, Umeå, Västerbotten (VF 7-8:1992)

47: 1991 4.9, 1 ♀/1 cy. Dalsjö, Överboda, Västerbotten (F 1992:97)

48: 1991 25-26.10, 1 ♂ Andfänget, Ottenby, Öland (F 1992:97)

49: 1992 24.8, 1 ♀/1 cy. V. Fäbodberget, Karlsberg, NW Härnösand, Ångermanland (F 1993:116)

50: 1992 19.9, 1 ♂ Stora Fjäderägg, Umeå, Västerbotten (F 1993:116)

51: 1993 10.5, 1 2 cy. ♂ Närsholmen, Gotland (F 1994:139)

52: 1993 21.5, 1 ♂ Svenska Högarna, Uppland (F 1993:116), (F 2004:147)

53: 1993 4.9, 1 ind. Lindänget, Orsa k:n, Dalarna (F 1993:116)

54: 1993 2.10, 1 ♀/1 cy. Holmöby, Holmön, Västerbotten (F 1993:116)

55: 1993 10.10, 1 ind. Herrhamraängarna, Torö, Södermanland (F 1993:116)

56: 1993 16.10, 1 1 cy. ♂ Falsterbohus, Falsterbo, Skåne (F 1993:116)

57: 1993 22-24.10, 1 1 cy. ♀ Ottenby, Öland (F 1993:116)

58: 1993 31.10, 1 ♀1 cy. Grumpvik, Vamlingbo, Gotland (F 1994:139)

59: 1994 21.5, 1 ♀ Ölands södra udde, Öland (F 1994:139)

60: 1994 17.9, 1 1 cy. Måsån, Överön, Arnäs s:n, Örnsköldsvik, Ångermanland (F 1994:139)

61: 1994 24.9, 1 1 cy. ♂ Björn, Uppland (F 1994:139)

62: 1994 19.11, 1 1 cy. Hallbjäns, Sundre s:n, Gotland (F 1994:139)
63: 1995 13.6, 1 ♂ Utlängan, Blekinge (F 1995:138)

64: 1995 8-21.1, 1 ♀ Silvåkrakärret, Krankesjön, Skåne (F 1995:137)

65: 1995 4-15.10, 1 ♀/1 cy. Gubbanäsan, Getterön, Halland (F 1995:137)

66: 1995 8.10, 1 ♀/1 cy. Tullgarnsnäs, Södermanland (F 1995:137)

67: 1995 13.10, 1 ♀/1 cy. Hålnäs, Sandby skjutfält, Öland (F 1995:137)

68: 1995 15.10, 1 ♀/1 cy. Sjöryd, Dettern, Västergötland (F 1995:137)

69: 1995 17.10, 1 ♀/1 cy. Saltmar, Landsort, Södermanland (F 1995:137)

70: 1995 1-2.11, 1 1 cy. ♂ SE Skanörs soptipp, Skåne (F 1995:137)

71: 1996 14.5, 1 ♀ Kåse huvud, Kåseberga, Skåne (F 1996:145)

72: 1996 16.5, 1 2 cy. ♂ Lökskär, Huvudskär, Södermanland (F 1997:163), (F 2004:147)

73: 1996 22-23.5, 1 ♀ Närsholmen, Gotland (F 1997:163)

74: 1996 13.10, 1 ♀/1 cy. Nagelhamnsviken, Obbola, Västerbotten (F 1996:145)

75: 1996 15-16.10, 1 ♀/1 cy. Stenåsabadet, Öland (F 1997:163)

76: 1996 16.10, 1 ♀/1 cy. Näsby, Öland (F 1996:145)

77: 1997 11-13.10, 1 1 cy. ♀ Eggegrund, Gästrikland, ringed (F 1998:149)

78: 1998 29.10, 1 ind. Millesviks kyrka, Värmlandsnäs, Värmland (F 1998:149)

79: 1998 1-3.11, 1 1 cy. ♂ Björka lertag, Närke (F 1999:155)

80: 1999 13.5, 1 ♀ Hasselstad, Ronneby, Blekinge (F 1999:155)

81: 1999 13-16.5, 1 2 cy. ♂ Stavstensudden, Trelleborg, Skåne (F 1999:155), (F 2004:147)

82: 1999 29.9-4.10, 1 1 cy. Landsort, Södermanland (F 1999:155)

83: 2000 24.6, 1 2 cy. ♂ Stora Fjäderägg, Västerbotten (F 2001:138), (F 2004:147)

84: 2000 23.9, 1 ♀ Örskär, Uppland (F 2000:137)

85: 2000 21.10, 1 ind. Norrhamn, Landsort, Södermanland (F 2000:137)

86: 2000 22.10, 1 1 cy. ♂ Glimminge mosse, Gislöv, Skåne (F 2001:138)

87: 2001 30.4, 1 ♂ Stora Brunneby strand, Stenåsa s:n, Öland (F 2001:138), (F 2004:147)

88: 2001 23.9, 1 ♀/1 cy. Stenåsabadet, Öland (F 2001:138)

89: 2001 24.9, 1 ♀/1 cy. Ölands norra udde, Öland (F 2001:138)

90: 2002 7.6, 1 ♀ Bredsandsudde, Gotska Sandön, Gotland (F 2002:141)

91: 2002 9-21.10, 1 ♀/1 cy. Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2002:141)

92: 2002 11.10, 1 ♂ NW Ottenbylund, Öland (F 2002:141)

93: 2003 28-30.4, 1 ♂ Herrhamra ängar, Torö, Södermanland (F 2004:147)

94: 2003 10.5, 1 ♂ Faludden, Gotland (F 2003:185), (F 2004:147)

95: 2003 3-4.6, 1 ♂ Utklippan, Blekinge (F 2003:185), (F 2004:147)

96: 2003 22.10, 1 ♀/1 cy. Holms fiskeläge, Vamlingbo, Gotland (F 2004:147)

97: 2004 5-6.10, 1 ♀/1 cy. Haken, Abbekås, Skåne (F 2004:147)

98: 2004 22-26.10, 1 1 cy. ♂ Kungsgården, Ottenby, Öland (F 2004:147)

99: 2004 24.10, 1 ♀/1 cy. Brudarebacken, Västergötland (F 2004:147)

100: 2005 12.6, 1 ♂ Tavastudden, Täftelandet, Västerbotten (F 2005:134)

101: 2005 28.9-2.10, 1 1 cy. ♂ Myren, Malmön, Sotenäs, Bohuslän (F 2005:134)

102: 2005 3.10, 1 1 cy. ♂ Löddesnäs, Skåne (F 2005:134)

104: 2006 25.9, 1 ♀/1 cy. Skedstadsudden, Öland (F 2006:126)

105: 2006 1-2.10, 1 2 cy+ ♂ Kärrsviken, Rörö, Bohuslän (F 2006:126)

106: 2006 3.10, 1 ♀/1 cy. Ursholmen, Koster, Bohuslän (F 2006:126)

107: 2006 16-17.10, 1 ♀/1 cy. Nidingen, Halland (F 2006:126)

108: 2006 22.10-31.12, 1 ♀/1 cy. Sydmaden, Hullsjön, Västergötland (F 2006:126)

109: 2006 24-27.10, 1 ♀/1 cy. Strandängen, Erstavik, Södermanland (F 2006:126)

110: 2007 1-21.1, 1 ♀/1 cy. Sydmaden, Hullsjön, Västergötland (F 2007:126)

111: 2007 11.9-14.10, 1 ♀/1 cy. Sydön, Haparanda Sandskär, Norrbotten, ringed (F 2007:126)

112: 2007 5.10, 1 ♀/1 cy. Östergarnsholm, Gotland (F 2008:149)

113: 2007 21.10, 1 ♀/1 cy. Utö, Södermanland (F 2007:126)

114: 2008 24.5, 1 ♀ Bredsandsudde, Gotska Sandön, Gotland (F 2008:149)

116: 2008 12-13.9, 1 2 cy+ ♂ Skillingaryds dämme, Småland (F 2008:149)

117: 2008 2.10, 1 1 cy+ ♂ Landsort, Södermanland (F 2008:149) † NRM Se amurbuskskvätta / See Stejnegeri’s Stonechat

118: 2008 12.10, 1 ♀/1 cy. Gröna jaktstugan, Foteviken, Skåne (F 2008:149)

119: 2008 19.10, 1 ♀/1 cy. Habygården, Ramvikslandet, Bohuslän (F 2008:149)

120: 2008 16.11, 1 ♀/1 cy. Idelund, Fjärås, Halland (F 2008:149)

121: 2009 22.9-1.10, 1 ♀/1 cy. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2009:118)

124: 2011 26-27.10, 1 2 cy+ ♂ Utklippan, Blekinge (F 2011:133)

125: 2011 29-30.10, 1 ♀/1 cy. Torhamns udde, Blekinge (F 2011:133)
127: 2012 23-24.9 1 ♀/1 cy Hölick, Hälsingland (F 2012:142)
128: 2012 30.10-6.11 1 ♀/1 cy Getterön, Halland (F 2012:142)
129: 2013 12.5 1 2 cy+ ♀ Horssten, Uppland (F 2013:131)
130: 201
3 18.9 1 ♀/1 cy+ Rödkallen, Norrbotten (F 2013:131)
131: 2013 20.9 1 ♀/1 cy Skärsviken, Härnön, Ångermanland (F 2013:131)
132: 2013 20.9-19.10 1 ♀/1 cy+ Gran, Västerbotten (F 2013:131)
133: 2013 6.10 1 ♀/1 cy+ Hårte, Jättendal, Hälsingland (F 2013:131)
134: 2013 13-14.10 1 2 cy+ ♂ Kapelludden, Öland (F 2013:131)
135: 2013 13-14.10 1 ♀/1 cy+ Faludden, Gotland (F 2013:131)
136: 2013 15.10 1 ♀/1 cy+ Byn, Utlängan, Blekinge (F 2013:131)
137: 2013 24.10-3.11 1 ♀/1 cy+ Bröttorpsören, Öland, most likely stejnegeri(F 2013:131)

Fynd 2014 saknas? / Records 2014 missing?

XXX: 1996 17–20.5, 1 ♂ Västerbyhytta, Dalarna (F 2015:139)

XXX: 2015 12.5, 1 2 cy+  Ava, Gotland (F 2015:139)

XXX: 2015 27.9, 1 1 cy ♂ ringed Sydön, Haparnda Sandskär, Norrbotten (F 2015:139)

XXX: 2015 9–11.10, 1 1 cy  Kungsstenarna, Ottenby (F 2018:139)

XXX: 2015 26.10, 1 ♀/1 cy Nyhamnsläge, Skåne (F 2015:139)

XXX: 2015 30.10–3.11, 1 1 cy+♀ Malå, Lycksele lappmark (F 2015:139) 

XXX: 2016 22.9, 1 1 cy ♂ Lastudden, Utlängan, Blekinge (F 2016:154)

XXX: 2016 27.9, 1 1♀/1 cy Maren, Utlängan, Blekinge (F 2016:154)

XXX: 2016 9–14.10, 1 1♀/1 cy Mellby, Öland (F 2016:154)

XXX: 2016 16.10, 1 1 ♀/1 cy Löddesnäs, Skåne (F 2016:154)

XXX: 2016 17–20.10, 1 1 cy ♂ Fifangs fiskeläge, Ajkesvik, Gotland (F 2016:154)