Beigekindad skogstrast / Swainson’s Thrush

Catharus ustulatus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 1995 12-13.11, 1 1 cy Bodarna, Sollerön, Mora k:n, Dalarna (F 1995:138, 146-147)