Guldtrast / White’s Thrush

Zoothera aurea

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 6/6 
 
Ras / Subspecies Z. a. aurea
6: 2003 18.4, 1 2 cy Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 2003:187) 
 
Ob. ras / Unid. subspecies: (alla sannolikt / all of them likely Z. a. aurea): 
1: 1837 november, 1 ind. † Jämtland (C-L. Holmström) 
2: 1903 21.10, 1 ad. ♂ † Munka-Ljungby, Skåne (C-L. Rendahl) 
3: 1959 3.10, 1 1 cy ♂ † Myrbacka, Ljusne, Hälsingland (VF 19:339) 
4: 1966 10.9, 1 ind. Norrskär, Gävle, Gästrikland (VF 34:237) 
5: 1985 23.10, 1 1 cy Stenåsabadet, Öland (VF 46:324)

Omgranskade och inte längre godkända fynd /
Reassessed and
 no longer accepted records
 
R1: 1966 1 migr. Falsterbo fyr, Skåne (MskOF 6:2, F 2014:140)