Rostskogstrast / Veery

Catharus fuscescens

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 1978 26.9, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (VF 39:40, 137-138) probably imm. ♀