Sibirisk trast / Siberian Thrush

Geokichla sibirica

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 1990 11.9, 1 1 cy ♂ Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (VF 50 8:26)