Svartryggad rödstjärt / Daurian Redstart [D]

Phoenicurus auroreus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
Fynd placerade i kategori D (records placed in category D): 
1: 1997 22-26.9, 1 ad. ♂ Skebäck, Örebro, Närke (F 1997:168)