Svartstrupig järnsparv / Black-throated Accentor

Prunella atrogularis

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 7/7 
 
1: 1988 14-15.6, 1 ind. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (VF 48:458) 
2: 2009 24-25.10, 1 ind. Viarps mosse, Viarp, Skåne (F 2009:115)

3: 2010 10-17.10, 1 ind. Ottenby, Öland, ringed (F 2010:121)
4: 2013 9-10.11, 1 1 cy+ Stenåsabadet, Öland (F 2013:128)
5: 2013 10-12.11, 1 1 cy+ Klaråsen, Värmland (F 2013:128)
6: 2014 21-23.3, 1 ind. Norrboda, Uppland (F 2014:137)
7: 2015 15-18.4, 1 ind. Vallås, Halmstad, Halland (F 2015:135)