Sydnäktergal / Common Nightingale

Luscinia megarhynchos

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 76/76 
 
Ras / Subspecies L. m. hafizi
1: 1964 18.10, 1 1 cy Ottenby, Öland, taken in care (VF 28:12, 29:67-71) 
 
Ras / Subspecies L. m. megarhynchos
2: 1965 5.9, 1 Falsterbo, Skåne, ringed (VF 28:19) 
3: 1971 4.6, 1 2 cy Ottenby, Öland, ringed (VF 32:43) 
6: 1979 25.5, 1 ind. Skoge, Sundre, Gotland, ringed (VF 40:63) 
11: 1981 22.5, 1 ind. Skoge, Sundre, Gotland, ringed (VF 41:400) 
38: 1995 25.5, 1 2 cy Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 1995:137) 
 
Ob. ras / Unid. subspecies: (många sannolikt / most of them likely L. m. megarhynchos
4: 1975 8.6, 1 Haparanda Sandskär, Norrbotten, singing (VF 35:333) 
5: 1976 27.5, 1 ind. Gotska Sandön, Gotland (VF 37:77) 
7: 1979 27.5, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland (VF 40:63) 
8: 1979 10-25.6, 1 ind. Deije, Värmland, singing (VF 40:63) 
9: 1980 2-3.5, 1 ind. Eggegrund, Gästrikland, ringed (VF 40:495) 
10: 1981 18.5, 1 ind. Utklippan, Blekinge, ringed (VF 42:404) 
12: 1982 20.5, 1 ind. Utklippan, Blekinge, ringed (VF 42:402) 
13: 1983 19-24.4, 1 ind. Nidingen, Halland, ringed (VF 43:545) 
14: 1983 31.5-26.6, 1 ind. Garnsviken, Vassunda, Uppland, singing (VF 43:545) 
15: 1985 8.5, 1 ind. Skoge, Sundre, Gotland, ringed (VF 46:322) 
16: 1985 10.5, 1 ind. Hoburgen, Gotland, singing (VF 46:322) 
17: 1985 11.5, 1 ind. Nidingen, Halland, ringed (VF 46:322) 
18: 1985 30.5-25.6, 1 ind. Asköviken, Västmanland, singing (VF 46:322) 
19: 1986 17.5, 1 2 cy Ottenby, Öland, ringed (VF 46:450) 
20: 1986 18.5, 1 2 cy Ottenby, Öland, ringed (VF 46:450) 
21: 1987 22.5, 1 ind. Morups Tånge, Halland (VF 47:458) 
22: 1988 30.4, 1 ind. Södra lunden, Ottenby, Öland (VF 48:458) 
23: 1988 14.5, 1 ind. Hoburgen, Gotland (VF 48:458) 
24: 1989 29.4, 1 ind. Ottenby, Öland, ringed (VF 50 8:24) 
25: 1989 3.5, 1 ind. Ottenby, Öland, ringed (VF 49:475) 
26: 1989 19.5, 1 ind. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (VF 49:475) 
27: 1990 11.5, 1 2 cy Landsort, Södermanland, ringed (VF 51 7:26) 
28: 1990 17-25.5, 1 ind. Stensjön, E Kungsbacka, Halland, singing (VF 51 7:26) 
29: 1990 20.5-3.6, 1 ind. Tyludden, Tylösand, Halland, singing (VF 50 8:24) 
30: 1991 12.5, 1 ind. Sudret, Gotland (VF 51 7:26) 
31: 1991 26.5, 1 ind. Utklippan, Blekinge, ringed (VF 51 7:26) 
32: 1993 18.5, 1 ad. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 1993:115) 
33: 1993 19.5-10.6, 1 ind. Hyllingen, Småland, singing (F 1993:115) 
34: 1993 29.5-20.6, 1 ind. Stockviken, Gotland, singing (F 1993:115) 
35: 1994 26.5, 1 ind. Aurriv, Gotland (F 1994:138) 
36: 1994 7-15.6, 1 ind. Lissmasjön, Huddinge, Södermanland, singing (F 1998:149) 
37: 1994 6.7, 1 ad. Ottenby, Öland, ringed (F 1994:138) 
39: 1995 1.6, 1 2 cy Ottenby, Öland, ringed (F 1995:137) 
40: 1995 4.6-5.7, 1 ind. Lynga, Morup, Halland, singing (F 1997:163) 
41: 1996 11-12.5, 1 2 cy Styrsvik, N Lindö, Blekinge, caught (F 1996:144) 
42: 1998 14-17.5, 1 ind. Kullen, Skåne, singing (F 1998:149) 
43: 1999 4.5, 1 2 cy Ottenby, Öland, ringed (F 1999:154) 
44: 1999 27.5-7.6, 1 ind. Örby ängar, Råå, Skåne, singing (F 1999:154) 
45: 2002 18-19.5, 1 ind. Norra lunden, Ottenby, Öland, singing (F 2002:140) 
46: 2002 19-26.5, 1 ind. Ekeberg, Skafteröd, Ljung, Bohuslän, singing (F 2002:140) 
47: 2002 23-30.5, 1 ind. Apelviken, Varberg, Halland, singing (F 2002:140) 
48: 2002 24.5, 1 ind. Södra lunden, Ottenby, Öland, singing (F 2002:140) 
49: 2003 6.5-9.7, 1 ♂ Ganlet, Önnered, Göteborg, Västergötland, ringed (F 2003:185) 
50: 2003 10.6-2.7, 1 ind. Biologiska dammen, Västervik, Småland, singing (F 2003:185) 
51: 2004 25.4, 1 2 cy ♂ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2004:147) 
52: 2004 6.5, 1 2 cy ♂ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2004:147) 
53: 2004 27.5, 1 ind. Albrunna kalkbrott, Öland, ringed (F 2005:132) 
54: 2005 18.5, 1 ind. Ålandsskär, Huvudskär, Södermanland, ringed (F 2005:132) 
55: 2005 10-28.6, 1 ind. Myren, Malmön, Bohuslän, singing (F 2005:132) 
56: 2006 9.11, 1 1 cy Stationsträdgården, Ottenby, Öland, ringed (F 2006:125) 
57: 2007 21.5-2.6, 1 ind. Västra Ormoskärmen, Ytterby, Bohuslän, singing (F 2007:123) 
58: 2007 6.6, 1 ind. Sesterviken, Svanesund, Bohuslän, singing (F 2007:123) 

59: 2008 1.11, 1 2 cy+ Eggegrund, Gästrikland, ringed

60: 2009 25.5, 1 ind. Stora Beckrevet, Gotska Sandön, Gotland, singing (F 2009:115)

61: 2010 23.5-4.7, 1 ind. Gubbhyllan, Kvismaren, Närke, singing (F 2010:121)

62: 2010 14-26.6, 1 ind. Algutsrum, Öland, singing (F 2010:121)

63: 2011 29.5-8.6, 1 ♂ Helsingborgs stad, Skåne, singing (F 2011:130)
64: 2012 29.4, 1 ind. Hyppeln, Bohuslän, singing (F 2012:140)
65: 2012 8.5, 1 ind. Barsebäcks kärnkraftverk, Skåne, singing (F 2012:140)
66: 2012 26.5-23.6, 1 ind. Södra Ljunga, Småland, singing (F 2012:140)
67: 2012 26-28.9, 1 2 cy+ Getterön, Halland, ringed (F 2012:140)
68: 2013 21.4, 1 ind. Hylkan, Brantevik, Simrishamn, Skåne, singing (F 2013:128)
69: 2013 22.5, 1 2 cy+ Utklippan, Blekinge, ringed (F 2013:128)
70: 2013 19-20.6, 1 ind. Södra lundspetsen, Ottenby, Öland, singing (F 2013:128)
71: 2014 31.5-17.6, 1 ind. Kilja pumphuset, Västergötland, singing (F 2014:137)
72: 2014 15-20.6, 1 ind. Holmö by, Västerbotten, singing (F 2014:137)
73: 2016 30.5, 1 2 cy Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2016:149)
74: 2016 3-12.6, 1 ind. Stafsinge k:a, Halland, singing (F 2016:149)
75: 2016 13-29.6, 1 ind. Kätterud, Värmland, singing (F 2016:149)
76: 2016 31.10, 1 1 cy Landsort, Södermanland, ringed (F 2016:149)