Vandringstrast / American Robin

Turdus migratorius

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 
 
1: 1988 24.4, 1 ind. Klåverön, Bohuslän (VF 48:71, 459) 
2: 1994 10.4, 1 ♂ Tingstad, Ödeshög, Östergötland (F 1994:140)