Ismås / Ivory Gull

Pagophila eburnea

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 25/25 
 
1: 1818, 1 ind. Halland (Nilsson, S. 1821) 
2: 1848 11.12, 1 ind. Göteborg, Västergötland (Nilsson, S. 1858), shot 
3: 1853 february, 1 ind. Gästrikland (Nilsson, S. 1858, Skandinavisk fauna. Foglarna), shot 
4: 1854 spring, 1 ind. ”Karlsön”, Gotland (Nilsson, S. 1858), shot 
5: 1867 may, 1 ind. Gotska Sandön, Gotland (VfiN 2215), shot 
6: 1902, 1 ind. Pajala, Norrbotten, (Jägerskiöld L. A. & Kolthoff G. 1926. Nordens fåglar), shot 
7: 1903 14.1, 1 ind. Pajala, Norrbotten (FoFl 2:217), shot 
8: 1918 8.12, 1 ad. Göteborgs hamn, Västergötland (FoFl 23:40) 
9: 1924 january, 1 ind. Piteå, Norrbotten, (FoFl 19:91), shot 
10: 1934 30.1, 1 ind. Klövskärs fyr, Sotenäs, Bohuslän (Förteckning över Bohusläns Fåglar) 
11: 1963 10-18.2, 1 ind. Dalbosjön, Vänern, Västergötland (VF 23:323), found dead 25.2 
12: 1971 15-22.4, 1 sub. Stockholms ström, Uppland (VF 30:157) 
13: 1975 11.4, 1 ad. migr. N Stora Rör, Öland (VF 35:332) 
14: 1979 5.11, 1 1 cy. Torö, Södermanland (VF 40:62) 
15: 1986 7.1, 1 2 cy. Skatudden, Uppland (VF 46:449) 
15: 1986 10-18.1, 1 2 cy. Landsort, Södermanland (VF 46:449) 
16: 1988 8-12.12, 1 1 cy. Gullmarsviken, Bohuslän (VF 48:455) 
17: 1989 25.2, 1 ad. Åskilje, Stensele, Lycksele lappmark (VF 49:472), shot 
18: 1990 16.4, 1 2 cy. Bådelögern, Sävar, Västerbotten (VF 50 8:22) 
19: 1990 1.12, 1 1 cy. migr. Rönnskärs udde, Väddö, Uppland (VF 50 8:22) 
20: 1993 13.1, 1 2 cy. Väg 165, N Mo k:a, Tanums k:n, Bohuslän (F 1993:111), in bad condition 
21: 2004 17.11, 1 ad. Skagerrak, Bohuslän (F 2004:145) 
22: 2004 1.12, 1 1 cy. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2004:145) 
22: 2004 5.12, 1 1 cy. Svängehallar, Onsala & Kullaviks hamn, Halland (F 2004:145) 
22: 2004 5-31.12, 1 1 cy. Lerkils hamn, Halland (F 2004:145) 
22: 2005 1-5.1, 1 2 cy. Lerkils hamn, Halland (F 2004:145) 
23: 2008 5-14.12, 1 1 cy. Simrishamns hamn, Skåne (F 2008:125)

24: 2011 6-7.12, 1 1 cy. Hults hamn, Värmland (F 2011:113)
25: 2013 1.12, 1 1 cy. Påarp – Skummeslövsstrand, Halland (F 2013:108)
25: 2013 1-9.12, 1 1 cy. Båstads hamn, Skåne (F 2013:108)