Kärrtärna / Forster’s Tern

Sterna forsteri

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 1993 26.4, 1 ad. Getterön, Halland (F 1993:112)