Långnäbbad mås / Slender-billed Gull

Croicocephalus genei

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 
 
1: 1992 17.5-1.6, 1 ad. Furilden, Gotland (F 1992:93) 
2: 1994 29.4-1.5, 1 ad. Övre Föret & Lilla Ultuna, Uppland (F 1994:135)