Ringnäbbad mås / Ring-billed Gull

Larus delawarensis

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 11/11 
 
1: 1978 28.4, 1 3 cy Askimsviken, Västergötland (VF 40:500) 
2: 1984 16.3, 1 2 cy Vänersborgsviken, Västergötland (VF 45:66) 
3: 1987 20.7, 1 2 cy Stenåsa, Öland (VF 47:455) 
4: 1991 31.10, 1 2 cy Getterön, Halland (F 1992:93) 
5: 1993 10-11.3, 1 2 cy Pildammsparken, Malmö, Skåne (F 1993:110) 
6: 1993 21.5-summer, 1 ad. ♀ Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland (F 1993:110) 
7: 1994 3.4, 1 ad. Prången, Åsunden, Ulricehamn, Västergötland (F 1994:135) 
6: 1994 31.5-summer, 1 ad. ♀ Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland (F 1994:135) 
6: 1995 14.4-july, 1 ad. ♀ Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland (F 1995:132) 
8: 1996 14.4, 1 2 cy Ottenby, Öland (F 1996:138) 
6: 1996 15.4-20.7, 1 ad. ♀ Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland (F 1996:138) 
9: 1996 11.10, 1 ad. Melösa strand, Öland (F 1996:138) 
6: 1997 13.4-2.7, 1 ad. ♀ Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland (F 1997:156) 
6: 1998 13.4-7.7, 1 ad. ♀ Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland (F 1998:143) 
6: 1999 4.4-18.7, 1 ad. ♀ Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland (F 1999:149) 
6: 2000 6.4-27.6, 1 ad. ♀ Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland (F 2000:132) 
10: 2002 25.5-6.7, 1 ad. Norderhamn, Stora Karlsö, Gotland (F 2002:139) 
10: 2003 3.4, 1 ad. Mörbyudd, Nynäs, Öland (F 2003:184) same as 2002 
10: 2004 22.5-10.6, 1 ind. Lauphargi, Stora Karlsö, Gotland (F 2004:144) 
10: 2005 25.5-21.6, 1 ad. Älmar, Stora Karlsö, Gotland (F 2005:107) 
10: 2005 6.9, 1 ad. Almedalen, Visby, Gotland (F 2005:107) 
10: 2006 28.5, 1 ad. Stora Karlsö, Gotland (F 2006:102) 
10: 2006 9.6, 1 ad. Kruttornet, Visby, Gotland (F 2006:102) 
10: 2007 20.5, 1 ad. Älmar, Stora Karlsö, Gotland (F 2007:99) 
10: 2008 1 & 25.6, 1 ad. Stora Karlsö, Gotland (F 2008:122)
11: 2014 10.4, 1 4 cy+ Revet, Simrishamn, Skåne (F 2014:116)