Sottärna / Sooty Tern

Onychoprion fuscatus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/2 
 
1: 1977 6.7, 2 ad. Hallands Väderö, Skåne (VF 39:41, 42:21-22) 
1: 1977 26.7, 1 ad. Hallands Väderö, Skåne (VF 39:41, 42:21-22)