Svarthuvad trut / Pallas’s Gull

Ichthyaetus ichthyaetus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 4/4 
 
1: 2008 20.7, 1 3 cy+ Rivet, Gotland (F 2008:119, F 2008:182)
2: 2013 4-5.1, 1 4 cy+ Oset, Närke (F 2013:105)
3: 2014 17.5, 1 3 cy Stora Veka, Hornborgasjön, Västergötland (F 2015:105)
4: 2014 26.7, 1 1 cy S Väderöarna, Bohuslän (F 2014:115)