Dvärglärka / Lesser Short-toed Lark

Alaudala rufescens

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 4/4 
 
1: 1986 27-28.4, 1 ind. Nabben, Falsterbo, Skåne (VF 46:449, 50 1:52) 
2: 1991 9-10.5, 1 ind. Hoburgen, Gotland (VF 51 7-8:24) 
3: 2003 10-14.2, 1 ind. Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2003:185)
4: 2014 28.11-2.12, 1 ind. Vuollerim, Lule lappmark (F 2014:132)