Kalanderlärka / Calandra Lark

Melanocorypha calandra

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 12/12 
 
1: 1972 15.1, 1 ind. Näshult, SE Vetlanda, Småland (VF 32:125) 
2: 1983 29-30.5, 1 ind. Trutskär, Holmsund, Västerbotten (VF 46:327) 
3: 1988 10.10, 1 migr. Stora Fjäderägg, Västerbotten (VF 48:455) 
4: 2000 1-3.8, 1 ind. Sandby skjutfält, Öland (F 2000:135, F 2001:137) 
5: 2000 23-26.8, 1 ind. Bassås, Onsala, Halland (F 2000:135) 
6: 2001 2-3.1, 1 ind. Laholms järnvägsstation, Halland (F 2001:137) 
7: 2003 19.7, 1 ind. S Stora Ören, Öland (F 2003:184) 
8: 2006 11.6, 1 ind. Kåseberga, Skåne (F 2006:118) 
9: 2007 21.5, 1 ind. Schäferiängarna, Ottenby, Öland (F 2007:115) 
9: 2007 29.5, 1 ind. Fyrvägen, Ottenby, Öland (F 2007:115)

10: 2010 14.10, 1 ind. Segerstads fyr, Öland (F 2010:115)

11: 2011 12.6, 1 ind. Kumlan, Vitemölla, Skåne (F 2011:124)
12: 2014 16.7, 1 migr. SW Ostögrundet, Västerbotten (F 2014:132)