Stensvala / American Cliff Swallow

Petrochelidon pyrrhonota

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 2012 15-20.11, 1 2 cy+ Gårdby hamn – Bläsinge badplats, Öland (F 2012:136, 167)