Vitvingad lärka / White-winged Lark

Alauda leucoptera

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 
 
1: 2002 7.7, 1 ind. Suderudd, Furilden, Rute s:n, Gotland (F 2002:139, 148-149)

2: 2010 20.9-13.10, 1 2 cy+  Holmögadd, Västerbotten (F 2010:116)