Balearisk lira / Balearic Shearwater

Puffinus mauretanicus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 37/37 
 
1: 1977 1.10, 1 ind. Kullen, Skåne (VF 38:40) 
2: 1984 30.8, 1 ind. Gubbanäsan, Getterön, Halland (VF 45:63) 
2: 1984 31.8, 1 ind. Kullen, Skåne (VF 45:63) 
3: 1984 7.10, 1 ind. Grötvik, Halmstad, Halland (VF 45:63) 
4: 1986 10.9, 1 ind. Gubbanäsan, Getterön, Halland (VF 47:447, 48:461) 
5: 1988 25.9, 1 migr. Båstads hamn, Skåne (F 1999:141) 
6: 1991 10.8, 1 ind. Kullen, Skåne (VF 51 7-8:19) 
7: 1992 18.8, 1 ind. Kullen, Skåne (F 1993:104) 
8: 1997 14.9, 1 migr. Kullen, Skåne (F 1997:145) 
9-10: 1997 17.9, 2 migr. Rödskär, Halland (F 1997:145) 
9: 1997 17.9, 1 migr. Glommen, Halland (F 1997:145) 
11-12: 1997 17.9, 2 ind. Hovs hallar, Skåne (F 1997:145) 
11: 1997 17.9, 1 migr. N Mellbystrand, Halland (F 1997:145) 
13: 1998 30.7, 1 ind. Vikens hamn, Skåne (F 1998:135) 
14: 1998 5-6.8, 1 ind. Klubbans biologiska station – Fiskebäckskil, Bohuslän (F 1998:135) 
15: 1998 6.8, 1 ind. NW Måseskär, Bohuslän (F 1998:135) 
13: 1998 6.8, 1 ind. Hovs hallar, Skåne (F 1998:135) 
13: 1998 8.8, 1 ind. Kullen & Viken, Skåne (F 1998:135) 
16: 2001 9.8, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2001:128) 
17: 2002 14.8, 1 ind. Apelviken, Varberg, Halland (F 2002:131) 
18: 2003 20.6, 1 ind. Södra Mellbystrand, Halland (F 2003:176) 
19-20: 2003 14.8, 2 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2003:176) 
19-20: 2003 14.8, 2 migr. S Vinga, Västergötland (F 2003:176) 
19: 2003 15.8, 1 migr. Hovs hallar – Hallands Väderö, Skåne (F 2003:176) 
21: 2003 23.8, 1 migr. S Rödskär – Glommen, Halland (F 2004:136) 
22: 2003 23.9, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2003:176) 
23: 2003 4.10, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2003:176) 
24: 2004 21.8, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2004:136) 
25: 2004 14.9, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2004:136) 
26: 2007 28.7, 1 migr. SW Mistluren, Kullaberg, Skåne (F 2007:68) 
27: 2007 29.7, 1 migr. Hovs hallar – Kullaberg, Skåne (F 2007:68) 
28: 2008 14.8, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2008:92) 
28: 2008 14.8, 1 migr. S Gubbanäsan – Skälvik, Halland (F 2008:92) 
28: 2008 14.8, 1 migr. S Hovs hallar -Torekov, Skåne (F 2008:92) 
29: 2009 30.7, 1 ind. Måseskär, Bohuslän (F 2009:67) 

29: 2009 31.7, 1 migr. Vinga, Västergötland (F 2009:67) 

30: 2010 24.8, 1 ind. migr. S Glommens sten, Halland (F 2010:74)

31: 2010 13.11, 1 ind. migr. S Kråkudden, Bohuslän (F 2010:74)

31: 2010 13.11, 1 ind. migr. S Vinga, Västergötland (F 2010:74)

32: 2011 11.10, 1 migr. N Vedholmen, Käringön, Bohuslän (F 2011:79)
33: 2012 17.9, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2012:84)
33: 2012 17.9, 1 migr. S Nidingen, Halland (F 2012:84)
34: 2014 18.8, 1 ind. migr. S Nidingen, Halland (F 2014:81)
34: 2014 18.8, 1 ind. migr. S Glommens sten, Halland (F 2014:81)
35: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2015:70)
36: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2015:70)
35: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Gröthögarna, Skåne (F 2015:70)
35: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Morups Tånge, Halland (F 2015:70)
35: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Skälvik, Halland (F 2016:88)

37: 2017 20.8, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2017:85)